COLOR GAME

This game trains children to perform in quantitative color vision testing. Since the colors on different screens differ from color pigments in the proper quantitative tests, this game does not give correct diagnosis although color deficiencies may be detected.

Click one of the small color caps on the left hand side to make it appear in the center of the color circle. Then compare its color with the colors of the color circle and click the one that seems to be the same color. If the choice is correct a smiling face will appear. If it is wrong there will be a sad face on the cap for a brief moment. (Click here to start.)

If this version of the game seems to be difficult try the easier version I where the cap will turn black and the sad face will remain stable. This way the game becomes easier when an increasing number of choices are excluded by the black face covering the caps.

If the number of color caps is too big start with the easier version II with six color caps.VÄRITESTIPELI

Tämän pelin avulla lapsi (tai aikuinen) voi harjoitella kvantitatiivista värinäön testausta varten. Värisävyjä ei näytöllä saa täysin vastaamaan pigmenttivärejä, joten peli on vain suuntaa antava, ei varsinainen testi.

Kun klikkaat jotakuta vasemmalla olevaa pientä värinappulaa, se ilmaantuu suurempana väriympyrän keskelle, jolloin sitä on helpompi verrata muihin väreihin. Kun löydät värinappulan, joka on saman värinen, klikkaa sitä. Jos valintasi on oikein, nappulaan ilmaantuvat hymyilevät kasvot. Jos valinta on väärä, kasvojen ilme on murheellinen. Jatka, kunnes olet löytänyt oikean ja kokeile sen jälkeen toisen värin parin etsimistä. Klikkaa tähän aloittaaksesi pelin.

Jos pelin ensimmäinen versio on liian vaikea, kokeile helpompaa versiota, jossa väärät valinnat muuttavat nappulan mustaksi ja siten valinta helpottuu koko ajan.

Jos nappuloita on liikaa, kokeile toista helppoa versiota, jossa nappuloita on vain kuusi.FÄRGTESTSPEL

Det här spelet förbereder ett barn eller en vuxen för kvantitativ testing av färgseendet. Då färgerna på en datorskärm inte ha samma nyanser som pigmentfärger i de standadiserade testen är testresultatet osäkert och måste alltid kontrolleras med ett pigmenttest som Panel 16 innan man kan ta ställning till färgseendets kvalitet.

Spelet är enkelt. Aktivera en av de små färgknapparna till vänster. Den uppenbarar sig då i mitten av färgcirkeln och blir lika stor som knapparna i cirkeln. Då är det lätare att jämföra den med färgknapparna och hitta den knapp som har samma färg. Klicka på den. Om den är den rätta knappen ser du ett glatt leende ansikte. Om du valde fel har ansiktet ett besviket uttryck. Pröva på nytt. När du har hittat den rätta färgen, välj en annan färg för jämförelse. (Klicka här för att börja.)

Om den första versionen är för svår, använd den här lättare versionen. Om du väljer fel färg, blir knappen svart. Då minskar antalet valmöjligheter med varje felaktigt val.

Om antalet färgknappar är för stort i början, använd den här enklaste versionen. Det finns bara sex knappar att välja emellan.LE JEU DES COULEURS

Ce jeu permet d’entraîner les enfants aux examens quantitatifs de la vision des couleurs. Mais les couleurs des différents écrans ne sont pas identiques aux pigments colorés des tests. Ce jeu permet donc de dépister des anomalies de la vision des couleurs mais pas de poser un diagnostic rigoureux.

Cliquez sur l'une des petites pastilles colorées ā main gauche pour la faire apparaître au centre du cercle des couleurs. Puis comparez sa couleur avec celle des pastilles du cercle coloré et cliquez sur celle qui semble identique. Si votre choix est correct, un visage souriant apparaît. S'il est faux, vous aurez un visage triste pendant un court laps de temps. (Cliquez ici pour commencer).

Si cette version du jeu est trop difficile ,essayez la version simplifiée oų la pastille devient noire et le visage triste ne disparaît pas. Le jeu est plus facile ainsi : un nombre croissant de choix est éliminés, la pastille étant devenue noire.

S'il y a trop de pastilles colorées pour un début, essayez la version simplifiée II qui comporte seulement six pastilles colorées.