LEA pussel som en net-versionMed det här spelet kan man bedömma om barnet har svårigheter i att se former. I det tredimentionella pusslet kan man matcha rätt genom att matcha färger, inte former på den färggranna sidan. Om barnet har svårigheter med de svartvita formerna, kan vi nu finna ut om färger hjälper barnet i formperception.Instruktioner: I varje spel får man en pusselform till vänstra sidan av pusselbrädan genom att aktivera den motsvarande bilden vid nedre kanten av bilden. Man väljer den rätta formen genom att aktivera en av de fyra formerna på pusselbrädan.


Spel 1. I det här spelet är färger och former exakt samma som i det tredimentionella pusslet. Valet av den rätta formen utav de fyra formerna på brädet kan bero på matching av färgen. Om barnet väljer fel, blir färgen mörkare. Om barnet väljer rätt, hoppar formen till sin plats.


Spel 2. Alla färger på formbräbet är nu samma. Barnet kan inte använda matching för att finna "lika" utan måste se och igenkänna formen på grund av färginformation.


Spel 3. Nu har pusselbitarnas platser och färger ändrats. Barnet skall välja den av de fyra möjliga formerna som har samma form som pusselbiten till vänster även om färgen är annan. Igen, om svaret är felaktigt, ändras färgen. Om svaret är rätt, hoppar pusselbiten till sin plats.


Spel 4. är samma som Spel 3. men platserna och färgerna har ändrats igen.


Spel 5. Den svartvita sidan av pusslet spelar man på samma sätt som med det riktiga pusslet. Om barnet väljer fel, blir den vita delen av pusselbiten grå. Om svaret är rätt, hoppar pusselbiten till sin palts.


Några barn upplever det mycket lättare att lägga en konkret pusselbit på en bild. Om du har en färgprinter kan du trycka alla fyra bilder och spela det här spelet på ett mera konkret sätt.

Pusselbitar
Pusselbräda 1
Pusselbräda 2 [ Gul | Blå | Röd | Orange ]
Pusselbräda 3
Pusselbräda 4
Pusselbräda 5