LEA SYMBOLS®
Kaukonäöntarkkuuden mittaaminen
#250150 - #250250

Lähinäöntarkkuuden mittaamisen jälkeen on helppo siirtyä kaukonäöntarkkuuden mittaamiseen. Pienille lapsille kannattaa näyttää 10 rivin testiä (#250250) läheltä ja sanoa "Katsotaan näitä samoja kuviota vähän kauempaa". Jos lapsi ei jaksa olla kiinnostunut kolmen metrin päässä olevista kuvioista, mittaus tehdään lähempää. Jos lapsen näönkäyttötila (=se tila, jonka sisällä lapsi pystyy käyttämään näköään) on heikkonäköisyyden tai kehitysvammaisuuden takia normaalia pienempi, mittaus tehdään etäisyydellä, joka on noin puolet näönkäyttötilan laajuudesta.

Kun tutkitaan vanhempia lapsia 15 rivin testillä tai valotaulussa olevalla testillä, se voidaan yleensä pitää standardietäisyydellä testauksen alusta alkaen.

A. Kaukonäöntarkkuustesti (#250250) 4-vuotisseulaa ja vastaavalla tasolla olevia vanhempia lapsia varten ja B. (#250150) 5-6-vuotiaiden seulontatesti ja aikuisten kehitysvammaisten testi.

Itse mittaus on täysin samanlainen kuin lähitestiä käytettäessä. Ensin on sovittava symbolien nimet. Nimien sopimisen yhteydessä saa käsityksen siitä, millaisella äänellä lapsi vastaa silloin, kun kuviot ovat helpot nähdä. Jos lapsi ei halua vastata puhumalla, sovi muusta vastaamistavasta.

Aloitetaan ylimmästä rivistä ja sanotaan esimerkiksi "Tässä taulussa on samat kuvat kuin pienessä taulussa." Sitten peitetään ylin rivi ja kysytään, mikä kuvio on seuraavien rivien ensimmäisenä. Aluksi voidaan ajan säästämiseksi kysyä joka toisen rivin ensimmäinen, kunnes lapsi epäröi tai vastaa väärin. Silloin siirrytään takaisin edelliselle riville ja pyydetään lasta luettelemaan sen rivin kaikki kuviot.

Näöntarkkuusarvo on sen rivin arvo, jolta tutkittava lukee oikein vähintään kolme viidestä optotyypistä, jos testi on ollut 3 metrin etäisyydellä. Jos etäisyys on ollut poikkeava, näöntarkkuusarvo lasketaan samoilla kaavoilla kuin lähinäöntarkkuus.

Jos lapsi hyppää yhden symbolin yli, siitä huomautetaan ystävällisesti "Me hypättiin tämän kuvan yli, mikäs se on?" ja samalla näytetään hetki kuviota, jonka yli lapsi hyppäsi. Jos vastaus on oikein, se hyväksytään.

Jos esimerkiksi testi on ollut 1.5 metrin etäisyydellä, joka siis on puolet standardietäisyydestä, on myös näöntarkkuusarvo jaettava kahdella. Jos testi on ollut 2 metrin etäisyydellä, saatu näöntarkkuusarvo, esimerkiksi 0.63 jaetaan kolmella ja kerrotaan kahdella: 2/3 x 0.63 = 2x 0.21= 0.4. Yleistäen:

näöntarkkuus =    käytetty etäisyys   
standardietäisyys
x kynnysarvo

Toinen tapa laskea näöntarkkuus on: etäisyys metreinä jaettuna viimeisen luetun rivin M-arvolla antaa tulokseksi näöntarkkuuden.

   etäisyys (m)   
M-arvo
= näöntarkkuus desimaaliarvona.


M-arvo ilmaisee metreissä etäisyyden, jolta "normaalinäköinen henkilö" (näöntarkkuus 1.0) näkee kyseisen rivin.

[ Ohjesivu I Lasten näkötestit I LEA-näkötestistö ]

Viimeksi päivitetty