LEA SYMBOLS®
Matalakontrastiset testit
#251100 ja #251200

Kummassakin kierrelehtiössä on 5 sivua, joilla 10M kokoiset LEA SYMBOLS® on painettu sivulla 1 25%:n kontrastilla, sivulla 2 10%:n, sivulla 3 5%:n, sivulla 4 2.5%:n ja sivulla 5 1.25%:n kontrastilla. Symbolien järjestys on erilainen testi #251100:ssa kuin testi #251200:ssa.

Näissä testeissä kuviokoko on 10M. Tämä koko on erittäin käyttökelpoinen, koska tavallisin testausetäisyys heikkonäköisiä tutkittaessa on yksi metri ja tällä etäisyydellä 10M vastaa näöntarkkuutta 0.1. Kahden metrin etäisyydessä kuviokoko vastaa näöntarkkuutta 0.2, neljän metrin etäisyydellä se on 0.4 ja 0,3 metrin etäisyydellä 0.03, joten tavallisimmin esiintyvät kontrastiherkkyysarvot ovat mitattavissa vaivattomasti.

Valaistuksen vaihtelut vaikuttavat kontrastiherkkyysarvoon hyvin monissa sairauksissa ja jonkin verran myöskin normaalinäköisiä tutkittaessa. Kattovalaistuksella ei testipinnalle saada riittävän korkeaa valaistusta, joten testiä kohti on suunnattava erillinen valaisin. Tällöin testin pinnalle lankeavan valon määrä on riippuvainen testin ja lampun välisestä etäisyydestä. Jotta seurantatutkimuksissa testausarvot olisivat vertailukelpoisia, etäisyys valolähteestä pitää pitää vakiona. Kenttätutkimuksissa valaistuksen vaihtelun vaikutus tuloksiin tulee ottaa huomioon.

  • Jos tutkittava ei ole nähnyt testiä aikaisemmin, hänelle ilmoitetaan, että testauksessa käytetään kuvioita talo, neliö, omena ja ympyrä eri kontrastitasoilla.

  • osoitetaan 25%:n riviä ja kysytään, mikä kuvio on ensimmäisenä vasemmalla tai oikealla. Testauksen nopeuttamiseksi kysytään kultakin testiriviltä ainoastaan yhtä symbolia. Jos se nähdään vaivatta, katsotaan koko rivi nähdyksi.

  • Jos tutkittava epäröi vastauksessaan tai tekee virheen, pyydetään häntä lukemaan edellisen rivin kaikki symbolit vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Jos se luetaan oikein, yritetään seuraavaa riviä uudelleen.

Sekä lapset että vanhemmat henkilöt vastaavat usein, että seuraavalla rivillä ei ole mitään nähtävissä. Silloin kannattaa pyytää tutkittavaa odottamaan hetki, koska kynnyksellä kuviot tulevat näkyviin aika hitaasti. Jos tutkittava on vastatessaan katsonut tutkijaa, silmien fokusoiminen juuri ja juuri näkyvään kuvaan on erittäin vaikeaa ja tästä syystä kannattaa pyytää tutkittavaa katsomaan edellisen rivin kuvioita ja sen jälkeen siirtymään juuri ja juuri näkyvälle riville. Aika usein tutkittava pystyy lukemaan vielä parikin riviä vielä sen jälkeen, kun hän on sanonut, ettei hän näe seuraavaa riviä.

Tutkimuksen tulos on oikeiden vastausten lukumäärä. Jos tutkittava lukee 10M-kokoisista LEA SYMBOLS® -kuvioista kolme kuviota oikein rivillä 5 1,6 metrin etäisyydeltä, tulos merkitään seuraavasti: LEA-S, 10M: 23/1,6 m. Tulos voidaan myös merkitä vastauskaavakkeelle siten, että tutkimusetäisyyttä vastaava kohta etsitään vastauskaavakkeen yläreunasta ja oikeiden vastausten määrä (tässä tapauksessa 23) vastauskuvion vasemmasta laidasta. Tällä tasolla (23) etsitään vaakatasossa 1,6 m etäisyyttä vastaava kohta, joka osoittaa vastauksen paikan kontrastiherkkyyskäyrällä. Tämä on merkitty kirjaimella S vastauskaavakkeessa. Vastauskaavakkeesta on helppo nähdä, että tulos voidaan kirjoittaa myös 0.16 (-2) 1,2% kontrastitasolla.

Jos tutkittava näkee 18 symbolia oikein 3 metrin etäisyydeltä, tulos merkitään kohtaan M. (Mittausetäisyydet on tässä valittu niin, että riviä ei nähdä kokonaan vaan riville tulee 1-2 virhettä. Tämä on melko helppoa: jos testiä #251100 käytettäessä tutkittava näkee riviltä 5 kaikki 5 kuviota oikein 1.2 metrin etäisyydeltä, näytetään vastaava rivi testistä #251200 noin 1,6 metrin etäisyydeltä. Silloin tutkittava todennäköisesti ei näe kyseistä riviä kokonaan. Jos hän näkee vain yhden kuvion oikein, tuodaan testiä lähemmäs tutkittavaa, kunnes 3-4 kuviota nähdään oikein.)


Kun testiä on käyttänyt jonkin aikaa, vastauskaavakkeita tarvitsee hyvin harvoin, paitsi silloin, kun tulokset esitellään jollekulle, joka ei ole tottunut käyttämään testiä. Hyvin pian vastauksen paikan kontrastiherkkyyskäyrällä pystyy kuvittelemaan ilman, että sitä piirtää. Riittää, kun potilaskorttiin merkitsee testin nimen, oikeiden vastausten määrän ja käytetyn etäisyyden. Nämä kolme tietoa riittävät seurantatutkimuksissa.

Silloin, kun kontrastiherkkyys mitataan sekä kuvioilla että juovastoilla, on mielenkiintoista nähdä, mikä näiden kahden testin tulosten välinen ero on. Testien valaistuksen täytyy olla hyvin samanlainen, muuten tulokset eivät ole vertailukelpoisia.

[ Ohjesivu I Lasten näkötestit I LEA-näkötestistö ]

Viimeksi päivitetty