LEA SYMBOLS®
matalakontrastiset näöntarkkuustestit
#253700 - #254100

Nämä LEA SYMBOLS® numerotaulut ovat pieneen valolaatikkoon sopivia matalakontrastisia testitauluja. Niiden kontrastitasot ovat: #253700 - 1.25%, #253800 - 2.5%, #253900 - 5%, #254000 - 10% ja #254100 - 25%.

Mittaus on täsmälleen samanlainen kuin näöntarkkuuden mittaaminen korkeilla kontrasteilla, eli mitataan, mikä on pienin kuviokoko, jonka tutkittava näkee. Kynnysarvo on se rivi, jolta vähintään kolme viidestä testikuviosta nähdään oikein. 2,5%:n taulu on usein käytännöllisin, jos aikaa on vain yhden mittauksen tekemiseen. Tämä mittauspiste on riittävän kaukana näöntarkkuusarvosta, joten laskevan osan paikka tulee määritellyksi tarkasti. Vaikeasti heikkonäköisiä tutkittaessa taulun on oltava hyvin lähellä tutkittavaa samoin kuin näöntarkkuutta mitatattaessa.

Mittauksen aikana tutkittavalta kysytään kunkin rivin ensimmäinen tai viimeinen kuvio kunnes tutkittava vastaa väärin. Silloin kysytään edellisen rivin kaikki kuviot. Jos tutkittava näkee 2,5%:n taulusta yhden kuvion väärin 0.3-riviltä, kirjoitetaan testitulos esimerkiksi: 2,5%: 0.3 (-1).

Kontrastiherkkyysmittauksien tulos merkitään sille kontrastitasolle, jota mittauksissa on käytetty, tässä tapauksessa 2,5% ja 1,25% tasolle, jolta etsitään saatu näöntarkkuusarvo A' 1,2% ja B' 2,5% tasolla. Jos henkilön näöntarkkuus on 1.0 (X), pisteiden A', B' ja X kautta kulkeva viiva kuvaa kontrastiherkkyyskäyrän laskevaa osaa. Tulos voidaan kirjata myös: 2,5%: 0.4; 1,25%: 0.2.

[ Ohjesivu I Lasten näkötestit I LEA-näkötestistö ]

Viimeksi päivitetty