LEA Postilaatikko
#254700

LEA Postilaatikko on suuniteltu testaamaan lapsen kykyä hahmottaa viivojen suunta. Näemme viivojen suunnan sekä ohimolohkon puhtaasti visuaalisissa toiminnoissa että päälaenlohkon toiminnoissa, joita käytetään käden liikkeiden suunnitteluun.


Testitilanne

Keskustele ensin lapsen kanssa siitä, mitä tarkoitetaan suunnilla. Aseta postilaatikon aukko vaakasuoraan, pystysuoraan ja vinoon asentoon ja tutki sitä sekä katsellen että käsien avulla kunnes lapsi vaikuttaa ymmärtävän, mitä suunnilla tarkoitetaan.

  • Aseta postilaatikon aukko johonkin suuntaan, anna lapselle testikortti päinvastaisessa suunnassa ja kehota häntä laittamaan kortti postilaatikon aukosta sisään. Jos lapsen näön käyttö päälaenlohkossa on normaali, kortti alkaa kääntyä oikeaan asentoon heti, kun se alkaa liikkua kohti aukkoa ja on yleensä oikeassa asennossa ennen kuin puolet matkasta on käytetty. Jos käden motoriikassa on puutteita, liike voi tapahtua hitaammin. Vaikeasti heikkonäköisillä lapsilla ranteen rotaatio on aika usein hidas, vaikkei lapsella olisi varsinaisia motorisia vaurioita. Kyseessä on silloin harjoittelun puute, koska sopivia leikkitilanteita ei ole ollut.

  • Puhtaasti visuaalisen suunnan hahmottamisen testaaminen on usein hankalampi tehtävä, koska lapsi ei ymmärrä, miksi korttia tai suorakaidetta pitäisi kääntää johonkin asentoon ilman, että sitä on laittamassa aukkoon. Usein avuksi täytyy ottaa toinen aikuinen, jonka tehtävänä kortin kääntäminen on ja joka kysyy lapselta neuvoa, joko kortti on samassa suunnassa kuin postilaatikon aukko.

Lisäharjoitus

Jos lapsi ei näytä ymmärtävän, mitä "suunta" tarkoittaa, harjoita käsitettä motorisen muistin avulla esimerkiksi niin, että lapsi ajaa pienellä autolla valolaatikon kohoraitoja pitkin eri suuntiin. Kun motorinen toiminta onnistuu, kokeile, osaako lapsi ajaa autoa kohoraitojen kääntöpuolella, jossa raidat näkyvät muovin läpi ja ovat sileitä. Jos lapsi ei opi ajamaan autoa tai seuraamaan sormella leveää mustaa viivaa, viivojen suunnan käsitteelle ei ole pohjaa. Harjoittelua kannattaa silti jatkaa osana toimintaterapiaa ja päiväkodin ohjelmaa siinä toivossa, että käsite siirtyisi motoriikan avulla myös visuaalisiin toimintoihin.

Suunnan harjoittelua LEA-valolaatikon taktiilien viivojen avulla.

[ Ohjesivu I Lasten näkötestit I LEA-näkötestistö ]

Viimeksi päivitetty