LEA SYMBOLS®
testi heikkonäköisille
#258000

LEA symboleja on käytetty myös Colenbranderin näöntarkkuustestissä (#258000), joka on suunniteltu vaikeasti heikkonäköisten tutkimiseen yhden metrin etäisyydeltä. Testin suurimmat kuviot ovat 50M kokoisia, mikä vastaa näöntarkkuutta 0.1 viiden metrin etäisyydellä ja näöntarkkuutta 0.02 metrin etäisyydellä. Testissä on metrin pituinen nyöri, jonka avulla testi on helppo pitää tasan metrin etäisyydellä.

Käyttöohje

  • Mittaus on täysin samanlainen kuin lähitestiä käytettäessä. Aloitetaan ylimmästä rivistä ja sanotaan esimerkiksi "Tässä taulussa on samat kuvat kuin pienessä taulussa." Sitten peitetään ylin rivi ja kysytään, mikä kuvio on seuraavien rivien ensimmäisenä. Aluksi voidaan ajan säästämiseksi kysyä joka toisen rivin ensimmäinen, kunnes lapsi epäröi tai vastaa väärin. Silloin siirrytään takaisin edelliselle riville ja pyydetään lasta luettelemaan sen rivin kaikki kuviot.

  • Näöntarkkuusarvo on sen rivin arvo, jolta tutkittava lukee oikein vähintään kolme viidestä optotyypistä, jos testi on ollut yhden metrin etäisyydellä. Näöntarkkuus kirjataan tarkasti. Jos riviltä 0.08 on nähty 3 symbolia, tulos on 0.08-2; jos riviltä on nähty oikein neljä symbolia, tulos on 0.08-1; jos riviltä 0.08 on nähty oikein kaikki ja 0.1 riviltä lisäksi 1, on tulos 0.08+1; jos 0.1 riviltä on nähty oikein 2 symbolia, on tulos 0.8+2.

  • Jos kyseessä on vaikeasti heikkonäköinen lapsi, testin pienimpiä rivejä voidaan käyttää lähitestinä. Mukavin katseluetäisyys on 25 cm, koska silloin näöntarkkuusarvot on helppo laskea. Ne ovat ¼ rivin kohdalle merkitystä näöntarkkuuden arvosta. Lapselta kysytään sen jälkeen, millä etäisyydellä ja missä kohdassa hän mieluiten pitää tekstejä. Jos se poikkeaa olennaisesti 25 cm:n etäisyydestä, mitataan näöntarkkuus vielä tältä etäisyydeltä. Usein heikkonäköisellä lapsella on jokin tietty katselukulma, jossa silmävärve on pienimmillään tai jossa katsomisen vaikeudet ovat muista syistä vähemmän häiritseviä kuin standardietäisyydellä.


M-arvo ilmaisee metreissä etäisyyden, jolta "normaalinäköinen henkilö" (näöntarkkuus 1.0) näkee kyseisen rivin.

[ Ohjesivu I Lasten näkötestit I LEA-näkötestistö ]

Viimeksi päivitetty