LEA NUMBERS®
numerotesti heikkonäköisille
#272100

Colenbranderin suunnitelemassa, yhden metrin etäisyydellä käytettävässä testissä on myös numero-optyyppitesti. Sen suurin optotyyppikoko on 50M, mikä vastaa näöntarkkuutta 0.1 viiden metrin etäisyydellä ja näöntarkkuutta 0.02 metrin etäisyydellä. Testissä on metrin pituinen nyöri, jonka avulla testi on helppo pitää tasan metrin etäisyydellä.

Käyttöohje

  • Mittaaminen noudattaa tavanomaista menettelyä eli varmistutaan ensin, että tutkittava näkee testin suurimman rivin numerot. Sen jälkeen peitetään ylin rivi ja kysytään seuraavien rivien ensimmäinen numero joka toiselta riviltä, kunnes tutkittava vastaa väärin tai epäröi. Silloin palataan edelliselle riville ja pyydetään lukemaan se kokonaan. Jos se rivi luetaan oikein, siirrytään seuraavalle riville. Usein tutkittava on nyt tarkentanut katseen paremmin taulun etäisyydelle ja selviää vielä yhdestä tai kahdesta rivistä. Joskus tutkittava tekee yhden virheen tai jopa pari virhettä rivillä, joka on kynnystason yläpuolella, mutta yleensä raja nähdyn ja ei-nähdyn rivin välillä on jyrkkä.

  • Näöntarkkuus mitataan ensin binokulaarisesti eli molempia silmiä käyttäen. Sen jälkeen mitataan kummankin silmän näöntarkkuus erikseen. Toiminnallisesti merkitsevä on yhteisnäön aikainen näöntarkkuus. Jos huonommin näkevän silmän kuva häiritsee, se häivytetään joko optisella sumutuksella (= ali- tai ylikorjauksella) tai himmentämällä linssi.

  • Näöntarkkuus on sen rivin kohdalle painettu desimaalinen arvo, jolta tutkittava näki vähintään kolme viidestä numerosta oikein. Näöntarkkuus kirjataan tarkasti. Jos riviltä 0.08 on nähty 3 numeroa, tulos on 0.08-2; jos riviltä on nähty oikein neljä numeroa, tulos on 0.08-1; jos riviltä 0.08 on nähty oikein kaikki ja 0.1 riviltä lisäksi 1, on tulos 0.08+1; jos 0.1 riviltä on nähty oikein 2 numeroa, on tulos 0.08+2.

  • Jos kyseessä on vaikeasti heikkonäköinen henkilö, testin pienimpiä rivejä voidaan käyttää lähitestinä. Mukavin katseluetäisyys on 25 cm, koska silloin näöntarkkuusarvot on helppo laskea. Ne ovat ¼ rivin kohdalle merkitystä näöntarkkuuden arvosta. Tutkittavalta kysytään sen jälkeen, millä etäisyydellä ja missä kohdassa hän mieluiten pitää tekstejä. Jos se poikkeaa olennaisesti 25 cm:n etäisyydestä, mitataan näöntarkkuus vielä tältä etäisyydeltä. Usein heikkonäköisellä henkilöllä on jokin tietty katselukulma, jossa silmävärve on pienimmillään tai jossa katsomisen vaikeudet ovat muista syistä vähemmän häiritseviä kuin standardietäisyydellä.

[ Ohjesivu I Lasten näkötestit I LEA-näkötestistö ]

Viimeksi päivitetty