Silmien liikkeet
ja akkomodaatio

Silmien liiketoiminnoista seuraavat tutkitaan jokaisen tutkimuskerran alussa: fiksaatio eli katseen kohdistaminen, silmien seuraamisliikkeet ja sakkadit eli nopeat silmien liikkeet fiksaatiokohteesta toiseen. Heidi-fiksaatiokuvat suunniteltiin testitilanteiden standardoimista ajatellen. Nyt on mahdollista määritellä fiksaatiokuvan koko ja etäisyys, jolta lapsi kohdistaa siihen vielä katseensa ja seuraa sitä.

Akkomodaatio on motorinen toiminta, joka unohdetaan usein imeväisikäisten ja lasten tutkimuksen yhteydessä. Oletetaan, että lapsilla on normaali akkomodaatio, vaikka tunnettu tosiasia on, että heikkonäköisten lasten akkomodaatio saattaa olla hyvin heikko. Myös liikuntavammaisilla ja erityisesti CP-vammaisilla lapsilla saattaa olla heikko tai huonosti hallittu akkomodaatio.

Lasten akkomodaatiokykyä voidaan arvioida käyttämällä niin sanottua dynaamista retinoskopiaa, jonka tekee silmälääkäri. Vanhempien lasten akkomodaatiokyvyn arvioinnissa voidaan käyttää näöntarkkuustestejä. Jos näöntarkkuusarvo on kaukotestillä mitattuna parempi kuin lähitestillä mitattuna, syynä saattaa olla huono akkomodaatio, t.s. silmän huono lähelle mukauttaminen, jolloin lukulasit parantavat näöntarkkuutta. Akkomodaation ei tarvitse puuttua kokonaan. Usein ongelmana on kuvan tarkennuksen pitäminen kohdallaan pidempiä aikoja.

Akkomodaationopeuden mittaaminen on tärkeää, kun verrataan johtavan silmän ja aikaisemmin amblyoopin eli toiminnallisesti heikkonäköisen silmän toimintaa. Lasta pyydetään katsomaan kaukotestin kuviota, joka on pienimmän nähdyn rivin yläpuolella olevalla rivillä ja vastaamaan näyttämällä samaa kuviota lähinäöntarkkuuskortista riviltä, joka on pienintä nähtyä riviä seuraavaksi suurempi. Tällaisessa tilanteessa lapsi joutuu mukauttamaan silmän linssin hyvin tarkasti sekä kauas että lähelle nähdäkseen juuri kynnyksen yläpuolella olevan kuvion. Johtavan silmän mukauttamisnopeutta verrataan ei-johtavan silmän mukauttamisnopeuteen. Usein aikaisemmin heikkonäköisen silmän akkomodaationopeus on huonompi vielä siinä vaiheessa, kun näöntarkkuusarvot jo ovat täysin symmetriset.

Joillakuilla lapsilla heikkonäköisen silmän nopeat silmänliikkeet eli sakkadit ovat epätarkkoja, jolloin sillä silmällä lukiessa lukunopeus laskee ja lapsi tekee tavallista enemmän virheitä. Näiden yksinkertaisten testitilanteiden avulla voidaan seurata näkötoimintojen paranemista heikkonäköisessä silmässä hyvinkin tarkasti sekä kotona että koulussa.

Tarkemmat testejä koskevat ohjeet Ohjesivuilla.

Lasten näkötestit I Näkötestit I Ohjesivut I Pääsivu