Visuaalisen hahmottamisen testit

Näöntarkkuustestit ovat kuvioiden tunnistamistestejä, jotka edellyttävät näkötiedon analyysiä sekä primäärisessä näköaivokuoressa (V1) että ohimolohkon alaosassa (VV). Primääräisessä näkötiedon analyysissä saattaa olla rajoittuneita puutoksia, joista osaa voidaan testata yksinkertaisin testein myös lapsia tutkittaessa. Ne, joita asia kiinnostaa enemmän, voivat lukea lyhyen yhteenvedon näköradoista ja niiden toiminnasta.

LEA Suorakaiteet on tehty mittaamaan lapsen kykyä nähdä kokoeroja. Samoja suorakaiteita voidaan käyttää sekä testattaessa että opetettaessa käsitettä samanlainen-erilainen harmaaskaalan alueella. Jos lapsi ei näytä ymmärtävän, mitä tarkoitetaan käsitteillä pidempi ja lyhyempi, suorakaiteita voidaan käyttää, kun lapselle opetetaan näitä käsitteitä käyttäen taktiilia ja haptista informaatiota. Jos lapsi pystyy kehittämään käsitteet haptiseen informaatioon perustuen, mutta senkään jälkeen ei näe eroa pidemmän ja lyhyemmän välillä, on todennäköistä, että lapsella on rajoittunut ongelma juuri tässä näön osiossa.

LEA Postilaatikkotestiä voidaan käyttää tutkittaessa, pystyykö lapsi näkemään viivojen suunnan oikein. Kuvassa näkyvä lapsi pystyy kääntämään kädessään olevan palikan saman suuntaiseksi kuin postilaatikon luukku. Jos tämä ei onnistu, pyydetään lasta laittamaan kortti postiluukusta, jonka suuntaa vaihdetaan joka yrityksen välillä. Osa lapsista, jotka eivät pysty hahmottamaan postiluukun suuntaa visuaalisesti, osaa kuitenkin kääntää kortin oikeaan asentoon jo hyvissä ajoin ennen kuin se on luukun kohdalla. Tällaisessa tapauksessa päälaenlohkon näkötoiminnat, jotka ohjaavat kättä, saavat tarvitsemansa näkötiedon, mutta aivolohkon kuva-analyysi ei toimi.

Heidi Expressions -korteilla voidaan opettaa heikkonäköiselle lapselle kasvojen ilmeitä koskevaa tietoa ja samalla testata, näkeekö lapsi ilmeet sekä korkeakontrastisissa kuvissa että matalakontrastisissa kuvissa.

Kutakin ilmettä on kaksi täsmälleen samanlaista korttia ja näiden lisäksi yksi, jossa Heidillä on rusetti päässään. Korteissa on kuusi perusilmettä ja kutakin ilmettä on korkeakontrastisena, 10% kontrastilla ja 2,5% kontrastilla. Jotkut lapset, joilla on aivovaurio eivät pysty näkemään eroja näissä mustavalkoisissa kasvokuvioissa, vaikka he pystyvät tulkitsemaan ilmeitä henkilöiden kasvoilla. Näillä lapsilla värien näkeminen yleensä on melko normaali.

Tarkemmat testejš koskevat ohjeet Ohjesivuilla.

Lasten näkötestit I Näkötestit I Ohjesivut I Pääsivu