Kontrastiherkkyystestit

Matalakontrastinen näköinformaatio on erityisen tärkeä näköön perustuvassa kommunikaatiossa. Hiding Heidi -matalakontrastiset kasvokuvat antavat sen vuoksi tärkeää tietoa lapsen mahdollisuuksista nähdä kasvonpiirteet.


Matalakontrastiset kuviotestit ovat joko pienessä valolaatikossa käytettäviä matalakontrastisia näöntarkkuustestejä tai testejä, joissa on vain yksi kuviokoko (9.5M) eri kontrastitasoilla. Kummallakin testillä mittaaminen on sekä helppoa että nopeaa. Kontrastiherkkyyskäyrän mittaaminen vie vain 1-2 minuuttia.

On tärkeää muistaa, että näöntarkkuus ei yksinään määrittele henkilön kykyä nähdä muotoja. Viereisessä kuvassa on esitettynä tilanne, jossa kolmella henkilöllä on täsmälleen sama näöntarkkuusarvo 0.3, mutta matalilla kontrasteilla näkeminen on hyvin erilaista. Yhdellä toiminta on normaalia, toisen matalakontrastinen näkö on jonkin verran alentunut ja kolmannella se on erittäin huono. Tällöin kolmesta henkilöstä, joilla on sama näöntarkkuus, yhdellä on normaali näkö, yksi on heikkonäköinen ja kolmas on vaikeasti näkövammainen.

Edellisessä kappaleessa mainittu matalakontrastisen näköinformaation osuus muotojen havaitsemisessa on valitettavan vähän tunnettu tosiasia. Tämä Lamberto Maffein tekemä kuvasarja toivottavasti saa lukijat ajattelemaan asiaa tarkemmin ja ottamaan matalakontrastisen näkötiedon näkemisen huomioon myös käytännön työssä. Kuvista vasemmanpuoleisin on tavallinen valokuva, jossa on kaiken levyisiä viivoja. Jos siitä poistetaan suodattamalla ohuet viivat, jotka vastaavat korkeita näöntarkkuusarvoja, jää jäljelle pehmeäsävyinen kuva, jossa pyöreät muodot ovat selvästi nähtävissä. Jos taas kuvasta suodatetaan pois leveät juovat, kuten oikeanpuoleisessa kuvassa, jäävät jäljelle pienet yksityiskohdat, jotka nyt näkyvät jopa paremmin kuin alkuperäisessä kuvassa, mutta kuva on lattea, pyöreät muodot puuttuvat. Toivottavasti tämä tieto iskostuu kaikkien näköasioita käsittelevien henkilöiden mieleen, jotta nykyisin usein esiintyvä korkeiden näöntarkkuusarvojen yliarviointi loppuu.

Tarkemmat testejä koskevat ohjeet Ohjesivuilla.

Lasten näkötestit I Näkötestit I Ohjesivut I Pääsivu