Näön seuranta neuvolaiässä

Nämä lyhyet videopätkät ja valokuvat on otettu neuvolaikäisten lasten tutkimuksista1. Havainnot 3 kk iässä

2. Havainnot 9 kk iässä

3. Pluslasit korjaamassa kaukotaittoisuutta

4. Pluslasit oikaisemassa karsastusta

5. Peittokoe 14 kk:n iässä

6. LEA - palapeli 18 kk iässä

7. Kaksivuotiaan näöntarkkuusmittaus

8. 2½-vuotiaan näöntarkkuus

9. Kolmevuotiaan tutkiminen

10. Dysfaattinen lapsiSulje tämä ikkuna