Varhaisella kehitysasteella olevan lapsen näkötoimintojen tarkkailu

Havainnot ___/___ 19___ Nimi:__________________________
Yleistä:_____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Reagointitaso:
a. reaktio pienille esineille ____
b. kasvoille ja suurille esineille ____
c. valaistuille esineille ____
d. vain voimakkaalle valolle ____

Reaktiot valolle:
a. sisältä valaistu pieni lelu ____
b. sama esine lapsen kädessä ____
c. valolaatikon valo yli 1 m päässä ____
d. valolaatikon valo alle 0,5 m päässä ____
Lapsen reaktiotapa:__________________________________________

Reaktio korkeakontrastiseen Heidi-kasvokuvaan:
a. pieneen kasvokuvaan aina _____ cm:n etäisyydelle
b. keskisuureen kasvokuvaan aina _____ cm:n etäisyydelle
c. suureen kasvokuvaan aina _____ cm:n etäisyydelle
Valaistustason vaik.:____________________________________

Seuraamisliikkeet:
Lapsi seuraa
a. ______________________ kasvokuvaa
keskiviivasta oikealle:___________________________________
keskiviivasta vasemmalle:________________________________
ylittäen keskiviivan vasemmalta oikealle:_____________________
oikealta vasemmalle:____________________________________
keskiviivan kohdalla erityistä:______________________________
b.keskeltä ylös:________________________________________
keskeltä alas:_________________________________________
ylittäen keskialueen:____________________________________
c. vinot liikesuunnat:____________________________________
d. ympyrän kehää:______________________________________
e. lähestyvää esinettä:___________________________________
f. loittonevaa esinettä____________________________________

Katseen kohdistamisen laatu:
a. katsoo suoraan kohti molemm. silmillä_________, oik. silmällä_______, vas. silmällä_______
b. katsoo esineen ohi, suunta:_____________________________
c. katsoo kohti, silmävärve vaikeuttaa arviointia:_______________
d. katse harhailee:______________________________________

Sakkadit:
a. keskeltä :___________________________________________
b. keskeltä :___________________________________________
c. o v:________________________________________________
d. v o :_______________________________________________
e. keskeltä :___________________________________________
f. keskeltä :____________________________________________
g. ylhäältä:____________________________________________
h. alhaalta:____________________________________________

Reaktio matalakontrastiselle Heidi -kuvalle:
a. matalin kontrasti, jolle reagoi:___________%/_______cm:iin
b. korkeampi kontrasti(1)/etäisyys:___________%/_______cm:iin
c. korkeampi kontrasti(2)/etäisyys:___________%/_______cm:iin

Näkökenttä:
a. laajuus:_____________________________________________
b. toiminnan symmetrisyys:________________________________
c. skotomia Nef-kentässä:_________________________________

Juovastonäöntarkkuus:
Etäisyys: _______, binok: _______, oik: _______, vas: _______
Etäisyys: _______, binok: _______, oik: _______, vas: _______

Yhteenveto:____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________