Näön testauksen harjoittelu

Näön testaaminen edellyttää testattavalta tiettyä käsitetasoa ja testaajalta kommunikaatiotilanteen järjestämistä oikealle tasolle. Käsitteet samanlainen - erilainen ovat edellytys kuviotestien kuvioiden vertaamiselle tai lapsella on nimet/viittomat symboleille.

Samanlainen - erilainen - käsitteiden harjoitteluun on tehty LEA Palapeli. Nimiä ja/tai viittomia voidaan harjoitella konkreettisten esineiden ja kuvien avulla. Kuvakäsite on usein vaikea näkövammaisille kehitysvammaisille lapsille, joten siihen tulee panostaa erityisesti. Kuvia ei tulisi käyttää kommunikaatiossa ennen kuin tiedetään, että lapsi näkee kuvat, on kehittänyt kuvakäsitteen ja tunnistaa käytettyjen kuvien sisällön. Näitä harjoitustilanteita voidaan käyttää myös 11- 18 kuukautta vanhan normaalisti kehittyvän lapsen leikkitilanteissa, kun halutaan mitata keskeisen näön tarkkuus mahdollisimman varhain.

Tutustuminen LEA Palapeliin

Jos lapsi ei ole aikaisemmin nähnyt testikuvioita, niihin voidaan tutustua LEA Palapeli avulla. Samanlainen-erilainen -käsite selviää usein ensin värien vertaamiseen perustuen, myöhemmin musta-valkoisten kuvioiden avulla. Leikin aikana lapsi tarvitsee usein runsaasti aikaa tutkiakseen muotolaudan kaikki yksityiskohdat kunnolla. Katso video.

Pienen kuvan ja palikan vertaaminen 1

1. Kun LEA Palapelin pelaaminen on onnistunut ensin värillisellä ja sitten mustavalkoisella puolella, voidaan aloittaa kolmiulotteisen kuvan ja litteän kuvan vertaaminen. Tämä askel on joskus viikkojen tai kuukausien harjoittelua vaativa ennen kuin kuvakäsite on lapsen käytettävissä. Usein oppimista nopeuttaa, jos palikoiden ympäri piirretään leveällä tussilla kuva, jonka lapsi näkee muodostuvan palikkaan liittyen. Kun palikat osataan laittaa suurten kuvien päälle, voidaan alkaa harjoitella pienemmillä ja sitten taas pienemmillä kuvilla ja ottaa leikkitilanteeseen LEA SYMBOLS® pelikortit. Silloin ollaan jo mittaamassa lähinäöntarkkuutta yksittäisillä kuvioilla.

Kun leikkitilanne järjestetään osana puheterapiaa, toimintaterapiaa, päiväkodin tai lapsen oman kodin leikkejä, lapsen kiinnostus kestää ihmeen kauan. Samalla käy ilmi, kuinka hyvin lapsi ymmärtää käytetyn puhekielen ja/tai viittomat. Huomaa, että lapsi lopussa viittoo "hyvä" tyytyväisenä suoritukseensa.

Aloitus on tässä LEA Palapelin 16M kokoisilla kuvioilla. Katso video.

2. Kun kortissa oleva kuvio pienenee, lapsi ilmoittaa sen hyvin selvästi viittomalla. Tässä kuvion koko on jo 6.3M ja sen lapsi näkee 40 cm etäisyydeltä. Näöntarkkuus on silloin 0.40m/6.3M = 0.06 yksittäisillä kuvioilla mitattuna. Katso video.

3. Kun toinen silmä peitetään Opticlude-lapulla, saattaa lapsen reaktio olla aika voimakas. Tällöin pienimuotoinen lahjominen usein rauhoittaa lasta sen verran, että tutkimusta tai harjoittelua voidaan jatkaa ja saadaan selville kummankin silmän näöntarkkuus lähelle yksittäisillä symboleilla tutkittuna. Katso video.

Pienen kuvan ja palikan vertaaminen 2

1. Kuvien ja kolmiuloitteisten muotojen vertaamista voidaan harjoitella myös näin: lapselle näytetään LEA - pelikorttia ja hän näyttää pelilaudalla olevien palikoiden tai kolojen avulla, minkä kuvion hän on nähnyt. Kun sylissä olevat kuviot ovat suuria ja leikeistä tuttuja, lapsi kokee tilanteen helpoksi ja jaksaa vastata riittävän monta kertaa. Katso video.

2. Kun näöntarkkuus on voitu mitata yksittäisillä kuvioilla, voidaan alkaa harjoitella rivissä olevien kuvioiden katsomista. Katseen siirtäminen pienestä kuvasta toiseen on aluksi vaikeaa ja lapsen katse hyppää helposti jonkin kuvion yli. Siitä ei kannata tehdä numeroa vaan kysytään lapselta, mikä kuvio on seuraavana. Jos lapsi silloin vastaa oikein, todetaan vain ääneen, että yksi kuvio haluaisi myös tulla huomatuksi ja "Mikähän tämä on?". Kyseistä kuviota osoitetaan hyvin lyhyen aikaa, jotta lapsi tietää, mistä kuvasta on kysymys. Kuviota EI jäädä osoittamaan sormella eikä kynällä sen pitempään, koska kuvion osoittaminen helpottaa toiminnallisesti heikkonäköisen silmän kohdistamista ja saadaan virheellisen hyvä näöntarkkuusarvo.

Testitilannetta voidaan harjoitella yllä olevan lähitestiä muistuttavan kuvan avulla, jonka voi tulostaa verkosta. Harjoitustestin rivit ovat kaukana toisistaan, jotta katseen siirtämisen harjoittelu olisi helppoa. Testi pidetään sellaisella etäisyydellä, että lapsi ei erota alimman rivin kuvioita. Kun näöntarkkuus ja keskittyminen kehittyvät, testiä pitää siirtää asteittain kauemmaksi.

Viittomat vastauksina

Jotkut lapset käyttävät mieluummin viittomia kuin palapeliä vastaamiseen. Silloin viittomista sovitaan ennen harjoittelun tai testauksen alkua. Talo - viittoma on usein selvä, samoin omena - viittoma, mutta esimerkiksi pallo - viittoma voi muistuttaa kirja - viittomaa ja palikka/ikkuna - viittoma vilahtaa usein kaikkea muuta kuin nelikulmaisena. Katso video.

Omena - viittoma on helppo huomata, koska se viitotaan posken vieressä. Tavanomainen käden kieroliike ei lapsilta onnistu kovinkaan usein, muttei sitä tarvitakaan asian selvittämiseksi. Katso video.

 

Kun lapsi on tottunut leikkitilanteeseen, voidaan harjoitella yhdellä silmällä katsomista. Katso video.

Harjoittelua edeltää silmälääkärin perustutkimus

Silmälääkärin tekemistä tutkimuksista kolme on erityisen tärkeää: taittovirheen mittaaminen, silmän rakenteen kuvaaminen ja silmien liikkeiden ja akkommodaation mittaaminen. Taittovirheen mittaamiseen ei mene paljoakaan aikaa, jos lapsi on näin rauhallisesti paikallaan. Usein mittauksen aikana joutuu tekemään aamujumppaa vastaavat liikkeet yrittäessään tehdä mittauksen juuri optisen akselin kohdalta. Taittovirheen suuruusluokan yleensä saa silloinkin selville, mutta hajataittoisuuden laatu jää usein arvailujen varaan useaksi kuukaudeksi, joten mittaus on uusittava, kunnes tulos on luotettava. Katso video.

[ Takaisin Neuvola ja koulu -osioon ]