THL Menetelmäkäsikirjan Näkö-luennon diat ja muutama lisädia

Nämä diojen kopiot on tarkoitettu luentomuistiinpanoja varten.
Jos jostain diasta tulee kysyttävää, vastaan vaikka usein viiveellä,
jos en ole heti internetin saavutettavissa.
lea.hyvarinen(at)lea-test.fi

Lisäys Menetelmäkäsikirjan tekstiin:

Lähisuvun silmä- ja näköongelmat (amblyopia, karsastus, näkövamma, kasvaimet) tulee kartoittaa terveystarkastusten yhteydessä riskilasten tunnistamiseksi (katso luku 11.1). Toinen riskiryhmä ovat lapset, joilla on jokin diagnosoitu vamma, motorisen kehityksen viivästymä, hypotonia, kognitiivisen kehityksen viivästymä, kuulovamma tai diagnosoitu jokin sairaus, johon liittyy usein näkövamma tai suuria taittovirheitä (Down oireyhtymä). Näkö on keskeinen kanava varhaisessa vuorovaikutuksessa, joten jos vuorovaikutus poikkeaa tavanomaisesta, eli katsekontakti (4-6 viikon iässä) tai sosiaalinen hymy (3 kuukauden iässä) ei ilmaannu ajallaan tai vauvan ja vanhemman välisestä vuorovaikutuksesta puuttuu luonteva iloisuus ja yhteenkuuluvuus, silmälääkärin tulee tutkia lapsen silmät viipymättä. Jollei silmistä löydy poikkeavaa, lastenneurologin tulee selvittää, miksi näköinformaatio, joka vaikuttaa lähtevän silmistä normaalina, ei ole aivojen käytössä ikää vastaavasti.


Video

Viimeksi päivitetty