Silmän rakenne
Video 1

A B

A. Silmän kolmiulotteinen malli on erittäin käyttökelpoinen selitettäessä silmän eri "kalvojen" toimintaa tai sairauksia. Kun seinämän toinen puolisko poistetaan, näkyy lasiaishyytelö ja silmän linssi.
B. Kun lasiaishyytelö poistetaan, paljastuu verkkokalvo ohuine suonineen.

[ Silmän kuvaaminen käden avulla (video 2) | Takaisin Silmän rakenteeseen ]