Disco Heidi

Jos mikään muu stimulaatio ei näytä pääsevän vaurioituneita näköratoja pitkin aivojen käyttöön, voidaan yrittää vielä Disko Heidillä stimulaatiota. Laitteen nimessä oleva 'Disko' johtuu siitä, että diodien ohjelmointiin käytetään diskoissa käytössä olevaa pientä laitetta.


Visuaalinen informaatio, joka liikkuu tai välkkyy, aktivoi näköratoja tehokkaasti. Välkkyvien valojen pelätään usein aiheuttavan epileptisiä kohtauksia, mutta tähän mennessä Disko Heidin käyttöön ei ole liittynyt kohtauksia yhdelläkään lapsella. Lapsen tilaa pitää tietysti seurata tarkkaan eikä stimulaatio saa kestää muutamaa minuuttia kauempaa. Disko Heidiä käytetään kuten kirjaa lapsen ja aikuisen yhteisenä leikkituokiona.

Takaisin