Vanliga leksaker

Många vanliga leksaker fungerar väl i synstimulering när man ökar kontrast med tuschpennor och belyser leksaken i ett halvmörkt rum.
Tillbaka