Disco Heidi

Om ingen synstimulering tycks gå genom synbanorna eller förorsakar respons hos babyn eller ett äldre barn kan man försöka stimulering med Disco Heidi. Hon fick sitt namn Disco Heidi på grund av att diodljusen tänds enligt program som används i diskoteken.


Syninformation som rör sig eller blinkar aktiverar synbanor mycket effektivt. Man är ofta rädd för blinkande ljus som kunde förorsaka epileptiska anfall. Sådant har inte hänt med de barn som haft Disco Heidi stimulering, kanske då de är så svårt synskadade att det blinkande ljuset inte har samma effekt som hos barnen med normal syn. Man bör observera barnet noggrant under stimuleringen som inte varar länge än några minuter. Man använder Disco Heidi som en bok i en kommunikationsstund mellan barnet och en vuxen.

Tillbaka