Glänsande objekt

Glänsande objekt vilkas yta reflekterar ljuset är lätt synliga och ofta aktiverar barnet att ta i dem. Om objektens yta känns spännande eller objekten fungerar också som skallra kan barnet lära sig att sammankoppla information från olika sinnen, modaliteterna.
Tillbaka