LEA Syntest

Lea syntest är designade för både barnoftalmologi och hälsovård vid hälsocentraler/BVC, för arbetsmedicin och för synbedömning av synsvaga personer i alla åldrar.
Hiding Heidi CONE

Test som är till salu i de nordiska länderna beskrivs i
Testinstruktioner.

Testen produceras av:


Good-Lite
http://www.good-lite.com

Testen säljs av lokala representanter i många länder.