LEA SYMBOLS®
Uzak Görme Keskinliği Testleri

#250150 - #250250

Küçük çocukları muayene edeken uzak eşelini ilkin yakından daha sonra ‘ Şimdi biraz uzaktan bakalım ‘ diyerek 3 m ( 10 feet) mesafeye gidip gösteriniz. Eğer çocuğun ilgisi dağılırsa 2 m 80 inch) veya 1 m (40 inch) den de muayene edebilirsiniz. Daima çocuğun görsel küresi içinde muayene edin. Daha büyük, tipik gelişen çocuklarda kolayca 3 m ye geçebilirsiniz.

  

A. 2-4 yaş için uzak görme testleri (#250250).
B. 4 yaş ve yukarısı için uzak görme testleri (#250150).

When examining young children, introduce the distance chart to the child after near testing by saying, "Let's look at the same pictures a little further away." Move the chart gradually back to 3 meters (10 feet), while watching the child for signs of inattention. If the child loses interest, move closer to 1.5 meters (5 feet) or one meter (40 inches). Always test well within the cognitive visual sphere of the child, the space within which the use of vision is possible. Older typically developing children may be switched directly from a near vision test to a 3-meter (10-foot) chart.

Uygulamalar

 • İletişim yönteminizi saptayın, isimlendirme, işaret gibi. Çocukla sembollere ne isim vereceğinizi kararlaştırın. Cevap anahtar kağıdı ile çalıştırabilirsiniz. Gerekirse LEA pazılı.(#261600) veya cevap anahtarı(251600) Flaş kartla(#251800) ile eğitin.

 • Binoküler muayene ile başlayıp her sıradaki ilk sembolü aşağı doğru inerek sorun.Özellikle ambliyopi, tembel göz durumlarında fiksasyonu kolaylaştırdığı için işaret sopasını sembole çok yaklaştırmayın.. Eğer çocuk hangi sıraya bakacağında zorlanıyor ise, o sıranın üstündeki sırayı beyaz kağıt ile kapatın.

 • Aşağı doğru, çocuk zorlanıncaya kadar devam edin.

 • Bir sıra üste çıkın ve çocuğa o sıradaki tüm sembolleri sorun.

 • Doğru bilitr ise bir sıra alta geçin ve tüm sembolleri sorun.

 • Eğer bir sembolü atlarsa, o sembolü gösterek tekrarlamasını isteyin

 • Tipik olarak ambliyopisi olan çocuklar sıra içinde sembolleri atlayabilirler.

 • Görme keskinliği, çocuğun 5 sembolden en az 3 ünü bildiği sıra olarak saptanır.

 • 3 m den test edildiğinde çocuğun görme keskinliği sıranın yanında ki satırda yazılıdır.

 • After obtaining good responses with binocular testing, proceed by testing each eye separately.

 • Binoküler görüşle iyi cevap aldıktan sonra, tek tek gözleri kapatarak monooküler muayene yapın.

 • Monooküler muayenede bir göz için sıra başındaki, diğer göz için sıra sonundaki sembolleri kullanın.

Farklı mesafelerde ölçüm

Eğer eşel 3 metreden (10 feet) farklı mesafede kullanılmış ise kullanım mesafesini ve sıra sonunda belirtilen  sembol büyüklüğünü (M- değeri) not edin.

Görme keskinliğini saptamak için aşağıdaki formüllerden birini kullanın:

Veya

V.A. 20/25 , 5 feet de 2.5 feet de ’ ifadesi, çocuk 20/25 (3.8M sırası)-sırasını (3.8M -sırası)  5 feet de okuyorsa yanlıştır. Görme keskinliği bu durumda 5'/10' x 20/25 = 1/2 x 20/25 = 20/50ddir (İngiliz kayıt sisteminde 6/9 sırası 150 cm den : 1.5m/3m x 6/9 = 1/2 x 6/9 = 6/18 e eşittir. Ondalık sistemde 0.8, 1.5 m den 1.5m/3m x 0.8 = 1/2 x 0.8 = 0.4) eşittir.

Mesafe standart mesafenin yarısı( veya dörtte biri) ise görme keskinliği buna tekabül eden sıranın değerinin yarısı(dörtte biri) kadardır.

Görme keskinliğinin olçümü sırasında çocuğun işlevsel görmesinin diğer özelliklerini de öğrenebilirsiniz.. Ör. Bu videoda  erkek çocuğu gözünü sabitleme ve odaklanmada çok güçlük yaşıyor ve eşik değerinin üstündeki her sembolda iç çekiyor. Dört sembolden birini tanımanın bu kadar zor olduğu durumlarda kelimelere odaklanmak ne kadar zor ve zahmetlidir?


M-unit, metrik sisteme dahil olup referans objesi C nin 5 derecelik görme açısı ile tanındığı mesafedir.

Tercüme: Doç. Dr.Nazan Baykan