LEA SYMBOLS®
Yakın görme kertı

#250800

Küçük çocuklarda yakın görme, üzak görmeden daha önemlidir. Ayrıca çocuk yakında görmeyi kullanmaya, uzak için kullanmakdan daha  alışkındır. Bu nedenle çocuk testi kolay uygular.   Test de ayrıca çocuğun işlevsel görüşü hakkında da fikir sahibi oluruz. Ender de olsa myopi vakalarında çocuğun yakını iyi gördüğü belirlenir ve aile uzak görme de aynı sonuç alınmayınca telaşlanmaz.

Uygulamalar

Normal gören çocukları muayene ederken kartı 40 cm (16 inc) den, kordonun uzunluğu kadar, tutun. İlk muayenede, görme sorunlu çocukların kendi mesafelerini ayarlamalarına ve kafalarının pozisyonuna izin verin, daha sonra, eğer çocuk kullanabilirse 40 cm de muayene edin.

%50 ve %25 boşluklarla kalabalıklaştırılmış sembollerin olduğu test crowding( kalabalık ) fenomenini değerlendirme açısından daha duyarlı bir testdir. %50 boşluk demek sembollerin arası boşlukların, sembol genişliklerinin yarısı kadar olması anlamına gelir.

 • İletişim yönteminizi saptayın, isimlendirme, işaret gibi. Çocukla sembollere ne isim vereceğinizi kararlaştırın. Gerekirse LEA pazılı. (#261600) veya Flaş kartla (#251800) ile eğitin.

 • Merkezdeki sembolleri sorarak ve,merkezdeki sembollere baktırarak teste başlayın.

 • En üst sıradaki 4 sembole işaret edin (daire, ev, elma, kare). Cevapların hızına, yoruma ve uygunluğuna dikkat edin.

 • Üst sırayı bir beyaz kağıt ile kapatın. Flaş kartların ters yüzünüde kullanabilirsiniz.

 • Çocuğa kartın altında, sıra başındaki sembolü sorun.

 • Bu işlemi, çocuğun sıkılmasını önlemek için, sıraları birer veya ikişer atlayarak ta ki çocuk şüpheli ve kaçak cevaplar verinceye kadar devam edin.

 • Bir sıra yukarı gidin ve çocuğun bu sırada ki tüm sembolleri tanımasını isteyin.

 • Eğer çocuk hepsini bilirse, bir alt sıradakilerin hepsini tanımasını işsteyin.

 • Eğer çocuk bir sembolü atlarsa, o sembolü göstererek tekrar denemesini isteyin.

 • Görme keskinliği 5 sembolden üçünün okunduğu sıradaki görme değerine eşittir. Daima eşik değere kadar test edin.

 • Eğer eşel 40 cm (16 inch) de ise GK sıranın yanındaki değerdir.

 • Binoküler muayeneden sonra, her iki gözü ayrı ayrı muayene edin. Sağ göz kapalı iken çocuğa sol alt köşedeki grup sembolleri tanımasını söyleyin. (sol kapalı iken, sağ alt grup semboller). Kapama için iki adet plano cam veya simetrik gözlükler (Tiaramodası) kullanabilirsiniz. Bu gözlükler çocuklar için en uygunudur.

 • Monooküler muayene için, binoküler muayene esaslarını uygulayın.

 • Eğer çocuk sembollerin tamamını okursa, eşelin diğer yüzünü cevirin. Burada semboller daha sıkışık olup kelime, cümle formatındadır. Testin formatı ön yüzde ki gibidir. Sembollerin yakın yerleşimi  detayları ayrıştırmada güçlük çeken çocuklar için bu testi duyarlı yapar. B eyin engelli çocuklarda sıra testi ile kalabalık sembollerle yapılan test sonuçları oldukca farklı olabilir. Benim bir çocuk hastam bir defasında kalabalık sembolleri gösterdiğimde” Bunları tanımak imkansız”  “ birbirleri ile iç içe geçmişler” dedi Bu çümle arka görme yolları zedelendiğinde detayları ayırmada ki güçlüğü gösterir. Bu çocuklarda tek sembol görme keskinliği normal veya normale yakın olabilir.

 • Kalabalık sembollerle ölçüm çocuğun okuyabileceği en küçük sembolü göstermesi açısından önemlidir. Biz genelde eşik değerin 3-10 misli büyüklükteki tekstleri okuruz.

 • Test içinde  eğitim kartları ve cevap anahtarı vardır. Uygunluk açısından alt da da cevap anahtarı bulunur.

Monooküler yakın görme testi

Monooküler yakın görme ambliyopi takibinde önemlidir. Görme keskişnliği değerleri önce yakın için daha sonra uzak için iyileşir. Üç yaş öncesinde yakını ölçmek uzağı ölçmekden daha kolaydır.

Görme taramasında, 6-7 yaşda monooküler muayene önemlidir. Eğer uzak  görme 4 yaşdakine göre azalmış veya her iki göz arasında görme farkı var ise yakın görme muayenesi şu teşhisi verir. Yakın görme muayeneleri , uzak görmenin azalmasından önceki gibi  simetrik ise  yeni gelişen hafif bir myopi olabilir, düzeltme gerekmeyebilir.Çocuk refere edilmez. Bu tarama çalışmalarının maliyetini düşürür, kalitesini arttırır.

Kısa mesafelerde yakın görme ölçümü

Görme bozukluğu olan çocuk mesafesini seçer ve bu mesafe için gerekli tashih yapılır. Gereğinde kart 40 cm (16 inch) den farklı kullanılabilir, mesafe ölçülür ve M değeri tespit edilir( M-değeri), sıranın sonundaki görme değeride kayıt edilebilir.

veya

Çocuk 20/25 sırasını (.50M) 8 inch de okuyor ise VA. Ni 8 inchde 20/25 olarak vermek yanlıştır. Bu durumda görme keskinliği 8"/16" x 20/25 = 1/2 x 20/25 = 20/50.dir. (İngiliz kayıt sisteminde 6/9 sıras 20 cmde: 20 cm/40 cm x 6/9 = 1/2 x 6/9 = 6/18 e eşittir. Ondalık sistemde 20 cm de 0.8: 20 cm/40 cm x 0.8 = 1/2 x 0.8 = 0.4.)

Mesafe standart mesafenin yarısı veya üçte biri kadarsa görme keskinliği bu sıraya tekabül eden görme keskinliğinin yarısı veya üçte biri kadardır.

Hesaplama yapmak istemeseniz, sonucu M değerinden bildirebilirsiniz. Daha önceki vakjada olduğu gibi 8 inch de. 50M (20 cm) gibi VA ni bu değerlerden hesaplamak kolaydır:

VA = 0.2m/.50M = 2/5=4/10=0.4 veya 2/5=20/50 or 2/5=6/15.

Hesaplama metrik sisteme göre yapğılmıştır. Görme keskinliği cetvelinde İngiliz ve Amerikan usülüne göre değerleri de bulabilirsiniz. Eğer yok ise aşağıdaki gibi hesaplayabilirsiniz. Ör. 0.07 = 7/100 = [7 x 3 / 100 x 3] = 21/300 or 20/300; veya İngiliz sistemi için: 0.07 = 7/100 = 6/86 (6 x 100 / 7 = 86)

Pay ve paydayı 20 ve 6ya eş kılacak rakamla çarpabilirsiniz.

Daima hangi testi, hangi mesafede kullandığınızı yazınız. Bu çocuk başka bir şehre ve doktora gittiğinde test sonuçlarını daha inandırıcı yapar.


*M-unit, metrik sisteme dahil olupreferans objesi Cnin 5 derecelik görme açısı ile tanındığı mesafedir.

Tercüme: Doç. Dr.Nazan Baykan