LEA SYMBOLS®
Kalabalık sembol testi

#250700


Kalabalık sembol testi (#250700), sıra şeklindeki eşelleree bakamayan için geliştirilmiştir. Ortadaki sembol dört taraftan eşit büyüklükte sembollerle çevrilidir. Ortadaki sembolün  çevredki, sembollerle etkileşimi aynen sıra şeklindeki sembollerde olduğu gibidir.  Testin boyutu kullanıma uygun olup, taramalarda ev ve benzeri ortamlarda muayenelerde rahatlıkla kullanılır.Olasıdır ki ambliyop, görme engelli çocuklarda görmeyi ölçecek ilk geliştirilmiş sıra şeklindeki testdir.

Yöntemler

  1. İletişim yönteminizi saptayın, isimlendirme, işaret gibi. Çocukla sembollere ne isim vereceğinizi kararlaştırın. Cevap anahtar kağıdı ile çalıştırabilirsiniz. Gerekirse LEA pazılı.(#261600) veya  Flaş kartla(#251800) ile eğitin. 3D pazıl tahtasının kullanımı motive edici olabilir.

  2. En geniş sembolü yakın öesafeden gösterip daha sonra 3 m( 10 feet) ye gidin.Bu esnada çocuğun dikkatini kontrol edin. Eğer çocuğun dikkatin dağılır gibi olursa, yakına gelin ve çocuğun görsel küresi içinde kalmaya dikkat edin.

  3. Her boyuttaki sembollerden daime bir sayfayı ve sol köşedeki sembolü sorun. Çocuk şüpheli ve kaçamak çevaplar verene kadar devam edin. Yanlış cevap cerince, bir önceki sayfaya geçin ve her dört sayfayı da sorun. Sol köşedeki sembolü ve onun yanındakini (ortadakini) söylemesini isteyin.

  4. Eğer çocuk her 4 sembol  sayfalarını bilir ise bir sonraki küçük sembol sayfasına geçin.

  5. Eğer çocuk 4 orta sembolden ikisini doğru bilir ise aynı sembolün eş büyüklükte  olduğu önceki sayfalara geçip beşinci bir şans verin. Görme keskinliği eşiği, beşorta sembolden üçünün doğru bilindiği değer olarak alınır.

  6. Eğer çocuk 5 sembolden sadece ikisini doğru bilir ise(Görme keskinliği bir önceki sıradır. Takipde daha geniş bilgi sahibi olmak için VA değerinin yanına+2 yazın. Bu bir sonraki büyüklükten 2 sembolü tanıdı anlamına gelir.  Ör. "20/32(+2)" çoıcuğun 20/32 sırasını okuduğunu ve 20/25 den iki sembolü tanıdığını gösterir.

Farklı mesafelerde ölçüm

Eğer test 3m(10 feet) den farklı bir mesafeden kullanıldı ise bakış mesafesini ölçünüz ve sembol boyunu( M-değeri) kayıt ediniz.

V.A. = Bakış mesafesi metre cinsinden
M-değeri

veya

V.A. = Bakış mesafesi(metre veya feet)
3 metre (10 feet)
x VA değeri( 3 metre veya 10 feet için)

Örnekler:

Eğer bakış mesafesi 6 feet (180 cm) ve en küçük görülen sembol 20/50 çizgisinde ise (0.4).

V.A. = 6f
10f
x 20
50
= 6 x 2/5
10
= 12/5
10
= 12
50
= 12/1.2
50/1.2
= 10
42
20
80

veya

V.A. = 1.8m
3m
x 0.4 = 1.8 x 0.4
3
= 0.24

Raporda, çocuk Görme keskinlkinliği  20/25, 5 feet de  demek yanlıştır. Çocuk 20/25 (10/12.4)-line (3.8M sırası), 5 feet de okursa görme keskinliği bu durumda. 5’/10’ x 20/25 = 1/2 x 20/25 = 20/50 dir. (İngiliz kayıt sisteminde 6/9 sırası 150 cm de 1.5m/3m x 0.8 = 1/2 x 0.8 = 0.4 eşittir.) Ondalık sistemde 0.8 sırası 1.5 de 1.5m/3m x 0.8 = 1/2 x 0.8 = 0.4) eşittir

Mesafe standart mesafenin yarısı veya üçte biri kadarsa görme keskinliği bu sıraya tekabül eden görme keskinliğinin yarısı veya üçte biri kadardır.

Hesaplama yapmak istemeseniz, sonucu M değerinden bildirebilirsiniz. Daha önceki vakada olduğu gibi 3.8 M, 5 feet de(1.5m). Görme keskinliğini(VA) bu değerlerden hesaplamak kolaydır:

VA = 1.5m/3.8M = 0.4 (=40/100=20/50).

Hesaplama metrik sisteme göre yapılmıştır. Görme keskinliği cetvelinde İngiliz ve Amerikan usülüne göre değerleri de bulabilirsiniz. Eğer yok ise aşağıdaki gibi hesaplayabilirsiniz. Ör. 0.07=7/100= [7x3/100x3]=21/300 or 20/300;
veya İngiliz sistemi için: 0.07=7/100=6/86 (6x100/7=86)

Pay ve paydayı 20 ve 6ya eş kılacak rakamla çarpabilirsiniz.

Daima hangi testi, hangi mesafede kullandığınızı yazınız. Bu çocuk başka bir şehre ve doktora gittiğinde test sonuçlarını daha inandırıcı yapar.


*M-unit, metrik sisteme dahil olup referans objesi C  nin 5 derecelik görme açısı ile tanındığı mesafedir.

Tercüme: Doç. Dr.Nazan Baykan