LEA SYMBOLS®
Domino Kardları
#251500

Sette 48 domino kartı vardır ve kartların bir kenarında geniş, diğer kenarında küçük semboller bulunur. Kağıt kartların boyu 1.6x2.75 inch dir. (4x7cm). Set her biri 16 kartdan oluşan 3 pakete ayrılmıştır. Bir pakette 3. 2.M ve 0.8M semboller, diğerinde 2.0M ve 0.5M, üçüncüsünde de1.25M ve 0.3M semboller vardır. Kartların arka yüzlerinde  40 cm mesafede M cinsinden sembollerin büyüklükleri, 6m de eşdeğerlikleri, 20 foot da eşdeğerlikleri, ondalık cinsinden görme keskinliği değeri bulunur.

LEA SYMBOLS® Domino kartları
3ve 2 yaşdaki çocuklarda görme keskinliğinin ölçümünde kullanılırlar. Her yaş da tembel gözün çalıştırılmasında kullanılır.

Kullanılışı

LEA SYMBOLS® Domin kartlarının bir paketini karıştır ve üç oyuncunun her birine eşit miktarda dağıt. Oyunu çocuğa öğretirken ilkin büyük sembollerle oynamakta yarar vardır. Çocuk ilk kartı açar (kart#1). Erişkin oyuncu, çocuğun açtığı karttaki geniş sembole uyan kartı açar (kart#2). Böylece büyük semboller masada ucuca gelmiştir, çocuk küçük sembolleri eşleştirir

Erişkin oyuncu daima küçük sembolü arayacak şekilde çocuğu oynatmaya çalışır (kart#4). Az miktarda kart kalınca erişkin oyuncu küçük sembolleri eşleyecek  kartları açar. Oyuncularda benzer semboller yok ise pas geçilir. Kazanan kartları bitiren veya elinde en az kart olandır.

Büyük sembollerle oynamayı öğrendiğinde daha küçük sembollere geçilebilir. Erişkin oyuncu  gereğinde yakın gözlüğünü kullanabilir.

Ambliyopi terapisinde tembel göz, gözlük üzerinden kapatılır. Kapalı tembel gözle çocuk domino kartları ile oynamayı öğrendiğinde, iyi gören göz bantlanarak oynamaya başlanır. Çocuğu  sağlam gözün kapalı olmasına razı edebilmek için, gereğinde çocuğun söylediği küçük resimleri çizebiliriz.

Çocuğun görmesinin doğru ölçümü için LEA SYMBOLS® Domino kartları oyunu eğlenceli olmalıdır. Çocuk hata yapınca, erişkin ya hiçbir şey söylemez veya “ bakalım, iki sembol eşleşmiş mi diye  yavaşca, gülerek müdahale eder. Genelde çocuklar kurallara uyarlar. Bazı çocuklar kuralları kendilerine uyacak şekilde değiştirebilirler. Bu durumda da çocuğun eşleştimemesinin sembolleri ayırt edememeden mi yoksa oyunu anlamadığından mı olduğunu söylemek kolaydır.

LEA SYMBOLS® Domino oyunu sıklıkla tembel göz çalıştırmada kullanılır. Burada çocuğun sağ gözü kapatılmış, sol göz çalıştırılıyor. Küçük kardeş oyunu izliyor, öğrenince onun da tanıması değerlendirilecek.

LEA SYMBOLS® Domino kartları,  sıklıkla 6” (40cm) dışında kullanılır. Görme keskinliği ölçümü için bakış mesafesi ve  sembol boyu  (M- değeri)  ölçülür veya  kartların arka yüzündeki  küçük sembol için basılı değer yazılır.

Görme keskinliği için aşağıdaki formüllerden biri kullanılır:

veya

Örneğin eğer çocuk1.6M kartı 12 cm den gördü ise, tekabül eden  keskinlik değeri ondalık sistemde 0.12m/1.6M = 0.07dir.

İngiliz sistemi kullanıldığında hesaplama #2: 1.6M formülüne uyarlanır ki bu da 40 cm de 6/24 e tekabül eder. Böylece 12cm/40cmx6/24 = 1/40x6/2 = 6/80 dir.

Eğer çocuk 1.0M sembolü 5 inch de gördü ise görme keskinliği  #2: 1.M formülü ile hesaplanır. Bu 16 inch de 2050 ye eş değerdir. 5inchde gördüğü için görme keskinliği  5/16 x 20/50 = 1/16 x 20/10 = 20/160  dır.

Amerikan ve İngiliz  kayıt sisteminde hesaplama ondalık sistemle daima daha kolaydır.
Örneğin 0.07 = 7/100 = [7x3/100x3] = 21/300 veya  20/300; İngiliz sisteminde: 0.07 = 7/100 = 6/86. Dir.

Pay ve payda 20 ve 6 ya eş değer olacak rakamla çarpılır.

Ayrıca M –değeri ve bakış mesafesini yazmak da yeterlidir. Tembel göz ve sağlam göz için aynı bakış mesafesi kullanılır. Mukayese daha kolaydır.Görme eşelinde, görülen sıralar arasındaki fark M-dfeğerleri farkına eşittir. Tembel göz genelde tek sembolleri sıra halindeki sembollere göre daha iyi gördüğü için LEA SYMBOLS® Domino kartları ile yapılan değerlendirmeler daha gerçekcidir.

Bakış mesafesini sabit tutmak için, kartın küçük sembolünü görmezmiş  gibi yapabilirsiniz. Kartı çocuğa 16 inch (40) cm den gösterin. Çocuk öne eğilirse sizde kartı hareket ettirin. Cetvel yerine ölçüm için kolunuzu kullanın.


*M-unit, metrik birim olup referans C objesinin 5 derecelik bakış acısı ile görüldüğü mesafenin metre cinsinden verilmesidir.

Tercüme: Doç. Dr.Nazan Baykan