Gözü Kapama

Pazıl ile çocuk iyice öğreninceye kadar, her iki göz açık olarak oynayın. İyice öğrenince bir göz kapalı olarak oynamayı teklif edin. Çocuk sizin de kapama kullanmanızı isteyebilir. Gözün üstüne kepini indirebilirsiniz. Çocuk bir gözün kapatılmasını onaylayıp diğerinin kapatılmasını istemeyebilir. Bu durum iki göz görmesi arasında fark olduğunun işaretidir. Bunu göz doktorunuza bildirin.

Çocuk dönüşümlü olarak  oynamayı kabul ederse, pazıl ve favori oyunlarını bu şekilde oynayın. Çocuk buna alışınca göz uzmanı, aile doktorunuz veya hemşire tarafından muayeneye hazırdır.

[ Anne-babalar için bilgi | Benim görmem önemlidir ]

Tercüme: Doç.Dr.Nazan Baykan