LEA NUMBERS®
15 rivin kokoon taittuva
3 metrin testi
#271100

Kaukotesti #271100 on kokoontaittuva 15 rivin näöntarkkuustesti.

LEA NUMBERS® kaukotestejä käytetään työterveyshuollon ja koulujen näönseulontatutkimuksissa sekä työkykyisyysarvioinneissa ja kliinisissä rutiinitutkimuksissa. Testeistä on lukuisia muunnoksia, joita on tehty eri projekteja varten. Suomessa eniten käytetty numerotesti on 3 metrin testi (#271200) pientä valolaatikkoa varten. Sen lisäksi on 15 rivin kokoon taittuva testi (#271100) ja Colenbranderin heikkonäköisten tutkimuksiin suunnittelema kokoon taittuva testi (#272100). Lisäksi on käytössä suureen valolaatikkoon sopiva EDTRS-testiä rakenteeltaan muistuttava testi (#270200).

Käyttöohje

 • Kun testejä käytetään koululaisten ja aikuisten tutkimiseen, testaus voidaan aloittaa standardietäisyydeltä, joka siis yleensä on 3 metriä kouluilla ja terveyskeskuksissa. EDTRS-tyyppiset testit ovat 4 metrin testejä.

 • Mittaaminen noudattaa tavanomaista menettelyä eli varmistutaan ensin, että tutkittava näkee testin suurimman rivin numerot. Sen jälkeen peitetään ylin rivi ja kysytään seuraavien rivien ensimmäinen numero joka toiselta riviltä, kunnes tutkittava vastaa väärin tai epäröi. Silloin palataan edelliselle riville ja pyydetään lukemaan se kokonaan. Jos se rivi luetaan oikein, siirrytään seuraavalle riville. Usein tutkittava on tarkentanut katseen paremmin taulun etäisyydelle lukiessaan pieniä numeroita ja selviää vielä yhdestä tai kahdesta rivistä. Joskus tutkittava tekee yhden virheen tai jopa pari virhettä rivillä, joka on kynnystason yläpuolella, mutta yleensä raja nähdyn ja ei-nähdyn rivin välillä on jyrkkä. (Tässä numerotesti poikkeaa vielä käytössä olevasta E-testistä, jossa hajataittoinen henkilö saattaa nähdä tietyn suuntaiset E-kirjaimet, esimerkiksi pystysuunnassa olevat sakarat, neljäkin riviä pienemmillä riveillä kuin toiseen suuntaan, tässä tapauksessa vaakasuorassa olevat sakarat.)

 • Mittauksen aikana tutkittava istuu tai seisoo tutkimusetäisyydellä. Koululaisia tutkittaessa on eteen kumartumisen estämiseksi istuminen järjestetty niin, että lapsi istuu toimistotuolissa "takaperin", eli jalat istuimen takaosan puolella, jolloin tuolin selkänoja estää kumartumisen. Tämän asennon lapset ovat kokeneet mukavaksi. Näöntarkkuus mitataan ensin binokulaarisesti eli molempia silmiä käyttäen. Sen jälkeen mitataan kummankin silmän näöntarkkuus erikseen. Testin alimpia, tavallisesti kyseeseen tulevia testirivejä on kaksi ryhmää, jotta mittaukset voidaan tehdä niillä vuorotellen ja muistamiseen perustuva vastaaminen voidaan näin estää. Toiminnallisesti merkitsevä on yhteisnäön aikainen näöntarkkuus.

 • Näöntarkkuus on sen rivin kohdalle painettu desimaalinen arvo, jolta tutkittava näki vähintään kolme viidestä numerosta oikein. Jos mittauksessa on käytetty standardietäisyydestä poikkeavaa etäisyyttä, näöntarkkuusarvo on korjattava tätä etäisyyttä vastaavaksi käyttämällä kaavaa:

  näöntarkkuus =    käytetty etäisyys   
  standardietäisyys
  x kynnysarvo

  Toinen tapa laskea näöntarkkuus on: etäisyys metreinä jaettuna viimeisen luetun rivin M-arvolla antaa tulokseksi näöntarkkuuden.

     etäisyys (m)   
  M-arvo
  = näöntarkkuus desimaaliarvona.

 • Näöntarkkuus kirjataan tarkasti. Jos riviltä 0.8 on nähty 3 numeroa, tulos on 0.8-2; jos riviltä on nähty oikein neljä numeroa, tulos on 0.8-1; jos riviltä 0.8 on nähty oikein kaikki ja 1.0 riviltä lisäksi 1, on tulos 0.8+1; jos 1.0 riviltä on nähty oikein 2 numeroa, on tulos 0.8+2. Lisämerkinnät -1, -2 ja +1, +2 ovat käytössä olevat. Silloin tällöin näkee merkinnän 1.0+3, mutta silloin 1.25 riviltä on nähty kolme numeroa oikein ja tulos on siten 1.25-2.

[ Ohjesivu I Lasten näkötestit I LEA-näkötestistö ]

Viimeksi päivitetty