Panel 16-TESTIN KÄYTTÖOHJE

Vanhemmat lapset ja aikuiset

Aikuisia ja vanhempia lapsia testattaessa tehtävänä on pyytää tutkittavaa valitsemaan aina se testinappula, joka väriltään on lähinnä edellisen nappulan väriä. Testaus alkaa "pilotti"- nappulasta. Tämä tehtävä on ollut hämmästyttävän helppo myös lapsille. Jopa viisivuotiaat lapset, joiden värinäkö on normaali, ovat pystyneet järjestämään koko testin yhtä nopeasti kuin aikuiset (Kuva 4A). (Huomattakoon, että virhe nappulasta 7 nappulaan 15 hyväksytään normaalilöydökseksi, koska ero värisävyjen 7 ja 8 välillä on kohtalaisen suuri.)

4A

4B

4C

Kuva 4. A normaali, B kolme väriympyrän ylitystä ja C deutaani häiriö.

Jos lapsen värinäkö on poikkeava, muuttuu testaus vaikeammaksi, koska on vaikea tietää, johtuuko lapsen (joskus myös aikuisen) poikkeava menettely poikkeavasta värinäöstä vai siitä, että hän ei ymmärtänyt tehtävää. Jos muuten normaalinäköinen lapsi nimeää värejä väärin ja hänellä esiintyy samojen värien välillä usein virheitä, alustava diagnoosi voidaan tehdä jo 5-6 vuoden iässä. Värinäönhäiriön aste selviää myöhemmin, parhaiten murrosiässä, jolloin sitä tarvitaan myös ammatinvalinnanohjaukseen (Kuva 4B ja C).

Usein testaus onnistuu ensimmäisellä yrittämällä, jos testaaja liikuttaa testinappuloita ja tutkittavan on vain näytettävä, minkä pöydällä olevan nappulan väri on lähinnä testaajan kädessä olevan nappulan väriä (Video)

5A. Video 1 5B. Video 2

Kuva 5C

Kuva 5. A ja B. Värinappulat laitetaan mustan kankaan päälle epäjärjestykseen. Testaaja ottaa Pilot-nappulan, tuo sen muiden nappuloiden lähelle niin, ettei käden varjo häiritse nappuloiden värien näkemistä. Tutkittava näyttää - koskettamatta väripintaa - minkä nappulan väri hänen mielestään on lähinnä Pilot'in väriä. Tutkija laittaa Pilot-nappulan pöydälle ja käyttää tutkittavan valitsemaa värinappulaa seuraavassa vertailussa. Testaus tapahtuu sinisen päivänvalolampun alla tai pilvisenä päivänä luonnonvalossa. Aurinkoisen päivän valo on liian keltaista. C. Vaikeasti liikuntavammaisten ja kehitysvammaisten lasten testaus vaatii tutkimustilanteen muuntamista kyseisen lapsen kommunikaatiota ja motoriikkaa vastaaaksi.

Jos lapsi vaikuttaa epäröivältä testin teossa, testauksessa voidaan käyttää tekniikkaa, joka on kuvattu seuraavassa kappaleessa nuorempien lasten tutkimisen yhteydessä.

Nuoret lapset

Jos lapsi ei ymmärrä, mitä "lähinnä samanlaisen värisävyn valitsemisella" tarkoitetaan, värinäön laatua voidaan selvittää seuraavanlaisilla leikkitilanteilla:

6A 6B

6C 6D

Kuva 6A. Testinappulat pöydällä. B. Testinappula, jota lapsi vertaa pöydällä oleviin nappuloihin. C. Lapsen valitsemat "samanlainen"-väriparit. D. Tulos vastauskaavakkeeseen merkittynä: virheitä protaaniakselissa.

 1. Testinappuloista valitaan joka kolmas (pilot, 3, 6, 9, 12 ja 15). Vastaavat nappulat valitaan eroon myös toisesta setistä. Näistä nappuloista lapsi saa yhden kerrallaan ja häntä pyydetään etsimään pöydällä olevista nappuloista aina se, joka on täsmälleen samanvärinen (Kuva 6). Useimmiten ero normaalisti värit näkevän ja väriheikon lapsen välillä on hyvin selvä: normaalinäköinen lapsi löytää parit epäröimättä, värihäiriöinen lapsi vertailee saamaansa nappulaa useampaan pöydällä olevaan nappulaan ennenkuin tekee valintansa. Pöydällä olevat nappulat kannattaa pitää epämääräisessä järjestyksessä, ei tavanomaisessa spektrin mukaisessa järjestyksessä. Jos lapsi valitsee väärän nappulan (esim. 3-12, 6-9 kuvassa 6), kyseinen nappula annetaan toiseen kertaan testauksen aikana, jotta nähdään, tapahtuuko sama virhe ainakin kaksi kertaa.

 2. Kun lapsi on tottunut leikkimään värien kanssa, pöydällä olevien nappuloiden määrää voidaan lisätä siten, että otetaan seuraava kolmannes nappuloista pöydälle, jolloin pöydällä ovat nappulat pilot, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 15. Peliä voidaan pelata kuten ennenkin, eli lapsi yrittää löytää parin saamalleen nappulalle. Konfuusio- eli epävarmuusalueet tulevat esiin kuten testitilanteessa 1.

  7A

  7B

  7C

  Kuva 7. A.Pöydällä olevat testinappulat. B. "Lähes samanlaiset" parit. C. Tulos vastauskaavakkeessa.

 3. Testitilanne voidaan tehdä huomattavasti paljon vaikeammaksi siten, että pöydällä ovat edelleenkin testitilanteessa 2 olleet nappulat, mutta lapsi saakin vertailunappuloiksi värisävyt 2, 5, 8, 11 ja 14. Nyt tehtävänä on valita pöydällä olevista nappuloista aina ne kaksi, jotka lähinnä muistuttavat lapselle annettua nappulaa. Lapsi, jolla on värinäönhäiriö, valitsee "lähes samanlaisiksi" värisävyiksi myös värisävyjä, jotka ovat selvästi värirenkaan toiselta laidalta (Kuva 7B ja C). Kun lapsi on valinnut jollekulle värisävylle kaksi sitä eniten muistuttavaa, kyseinen vertailunappula laitetaan syrjään ja lapsi saa uuden testinappulan. Pöydällä olevia nappuloita voidaan silloin tällöin siirrellä, jotta lapsi ei pysty muistelemaan värejä. Tällaisessa testitilanteessa värikonfuusioalueet löydetään palasittain, koska lapsi ei vielä pysty rakentamaan koko väriympyrää kerralla. Jos pöydällä olevien testinappuloiden kolmanneksia vaihdellaan, saadaan konfuusioakselit esille tyydyttävästi. Jos testataan sekä suurilla että pienillä väripinnoilla, testitulokset voivat olla toisistaan poikkeavat. Pienemmillä pinnoilla tehdystä testistä saadaan paremmin esille värihäiriön akseli ja suurilla pinnoila tehdystä testistä värihäiriön vaikeusaste tavanomaisia päivittäisiä toimintoja ajatellen.

Hankitut keskeisen kentän läiskittäiset muutokset aiheuttavat testituloksissa vaihtelua, jos joko testinappuloiden väripintojen saturaatiota (värin saturaatio vähenee, kun siihen lisätään valkoista väriä) tai testistimuluksen kokoa muutetaan.

8A

8B

8C

Kuva 8. A. Lanthonyn testi B. Panel 16 pieni stimulus C. Panel 16 suuri stimulus testattaessa henkilöä, jolla on näköhermon surkastuma.

Jos tutkittava tekee paljon virheitä, jotka ylittävät väriympyrän (Kuva 8A), kun käytetään Lanthonyn desaturoitua testiä, jossa väripinnoissa on vaaleat pastellisävyt eli väreissä on runsaasti valkoista ja sen jälkeen tehdään testaus Panel D-15 tai Panel 16 testillä pienellä stimuluspinnalla (Kuva 8B), tulos saattaa olla edellisestä poikkeava. Jos seuraavaksi testataan Panel 16 suurilla väripinnoilla, virheiden määrä saattaa edelleenkin vähentyä (Kuva 8C). Tämä johtuu siitä, että suurempi stimulus saattaa kattaa huomattavasti suuremman alueen verkkokalvoa, jossa toiminta vielä on normaalia ja siten tutkittavan on helpompi vertailla värisävyjä silloin, kun testipinnat ovat suurempia.


EdellinenIndexSeuraava

[ Ohjesivu I Lasten näkötestit I LEA-näkötestistö ]

Viimeksi päivitetty