Video

Aluksi (1) kannattaa pyytää lasta katsomaan vuorotellen fiksaatiotikkuun ja seinällä olevaan kuvaan, jolloin karsastuskulman muutokset saattavat tulla esiin. Erityisen selvästi kulman muutos näkyy lapsilla, joilla on kauas ilmeinen uloskarsastus.

Peittokoe lapsen katsoessa kauas (2) on jännittävälle lapselle helpompi tilanne, joten kannattaa aloittaa siitä. Suora peittokoe tehdään kuten videossa näytetään: lapsi katselee kauas, toisen silmän eteen tuodaan peitto ja samalla katsotaan, liikahtaako katselemaan jäänyt silmä eli korjaako se katselun foveaan. Jos silmä liikahtaa sisältä ulospäin, kyseessä on sisäänkarsastus. Tässä tapauksessa juuri minkäänlaista liikettä ei näy.

Kun kyseessä on tutkimus silmälääkärin vastaanotolla, tehdään myös vuorotteleva peittokoe (3), jolloin nähdään reilu karsastuskulma eli karsastus on kauas katsoessa piilokarsastus. Vuorottelevaa peittokoetta ei tehdä neuvolan seulontatutkimuksen osana useimmissa kunnissa, koska sen on katsottu olevan liian hämmentävä.

Suora peittokoe lapsen katsoessa lähelle (4), jolloin katselun kohteessa pitää olla yksityiskohtia, joista keskustellaan (=akkommodaatiota vaativa fiksaatio-objekti). Tässä tapauksessa karsastus on lähelle vuorotteleva sisäänkarsastus. Lopussa näkyy spontaani vuorottelu eli lapsi vaihtaa fiksoivaa silmää toisen silmän siirtyessä karsastusasentoon.

[ Takaisin ]