Lukijalle (v.1981)

Silmiä ja näkemistä tutkiessaan lääkäri joutuu käyttämään potilaalle tuntemattomia nimityksiä ja selittämään ilmiöitä, joiden kanssa potilas ei aikaisemmin ole ollut tekemisissä. Silmälaseihin liittyvät asiat ovat outoja, optiikka kokonaisuudessaan on useimmille potilaille vierasta. Silmän osat ovat nimiltään harmillisen samanlaisia, erilaisten kalvojen paikkoja on ensi kuulemalta mahdotonta sijoittaa silmässä oikeaan kohtaan. Väärinymmärtämiselle on siis hyvät edellytykset.

Tähän kirjaan on koottu joukko tavallisia silmiin, niiden sairastumiseen ja näköön liittyviä asioita, joista silmälääkäri puhuu potilaiden kanssa päivittäin. Koska käsiteltäviä asioita on paljon, kullekin kysymykselle on jäänyt melko vähän tilaa.

Eri sairauksia sairastavat tunnistavat tekstistä vain osan vaivoistaan, monet oireet ovat jääneet kuvaamatta. Koska sairaudet saavat kussakin potilaassa yksilöllisiä piirteitä, niiden tarkka selvittely tapahtuu oman silmälääkärin vastaanotolla. Kirja ei korvaa silmälääkärissä käyntiä, se on tarkoitettu vain helpottamaan tutkimuksiin ja hoitoon liittyvien asioiden ymmärtämistä ja muistamista.

Kirjaa kirjoittaessani jouduin muokkaamaan sanottavaani moneen kertaan, vaikka perusaineistona olivat vastaanottotyössä käyttämäni sanonnat, joiden olin kuvitellut olevan hyvin selkeitä ja kansatajuisia. Kollegani ja ystäväni, jotka ovat arvostelleet ja korjanneet tekstiä, ovat poistaneet ammattisanastoa ja korvanneet sitä yleisesti ymmärrettävillä sanonnoilla. Teksti ei silloin kaikilta kohdin ole niin täsmällistä kuin silmälääkäri soisi sen olevan, mutta se selvittänee lukijalle kysymysten olennaisimman sisällön. Täsmennyksiä ja lisäselvityksiä saa kukin lukija omalta silmälääkäriltään, joka voi sovittaa vastauksensa kysyjän silmä- ja näkötilanteen mukaiseksi.

Omistan kirjan potilailleni, jotka kahden vuosikymmenen aikana ovat kärsivällisesti opettaneet minua näkemiseen ja erityisesti näön vammautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Helsingissä 10.4.1981
Lea Hyvärinen

Alkuperäistä tekstiä on päivitetty vuonna 2001. (LH)


IndexSeuraava