SILMÄT
JA
NÄKEMINEN

Verkkoversion lukijalle

Tämä tietopaketti 'Silmät ja näkeminen' julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1981 Kirjayhtymän painattamana miltei saman sisältöisenä kuin tämä verkkoversio. Kirja myytiin loppuun vuosia sitten, mutta löytyy edelleenkin kirjastoista. Sen selkokielisen painoksen tein 10 vuotta myöhemmin englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi pohjoismaisen kuurosokeiden kuntoutustyön käyttöön.

Kahdessakymmenessä vuodessa osa asioista on muuttunut, mutta suurin osa on ennallaan. Muutoksia on tapahtunut eniten kaihileikkauksen tekniikoissa ja glaukooman hoidossa sekä näkövammaisten apuvälineissä.

Samoin kuin edeltäjiensä, tämänkin kirjan tarkoituksena on selventää kommunikaatiota silmälääkärin ja potilaan välillä. Monet omituiset nimitykset voi tarkastaa lääkärillä käynnin jälkeen ja ennen seuraavaa käyntiä tutustua ongelma-alueeseen jo etukäteen. Silmälääkäreiden vastaanotoilla on useista asioista yksityiskohtaisia informaatiolehtisiä, joiden sisältämät tiedot ovat yleensä asiallisia. Internetistä sen sijaan löytää sekä asiallista tietoa että täysin perättömiä väittämiä, joten uudet tiedot kannattaa varmistaa omalta silmälääkäriltä.

Helsingissä 24.9.2001
Lea Hyvärinen


Sisällys

Lukijalle (v.1981)
Silmän rakenne
Kovakalvo ja sarveiskalvo
Värikalvo ja sädekehä
Mykiö
Lasiainen
Verkkokalvo
Suonikalvo
Näköhermo
Luomien ja kyynelteiden rakenne
Kyyneltiet
Kyynelkerros ja sen häiriöt
Silmää ympäröivät kudokset
Silmää liikuttavat lihakset
Nenän sivuontelot
Silmän pinnan sairaudet
Sarveiskalvon tulehdukset ja vammat
Sidekalvon tulehdus ja sidekalvon alainen vuoto
Allerginen sidekalvoreaktio
Äkilliset limakalvoturvotukset
Silmien hierominen
Glaukoomat
Silmänpaine ja sen säätely
Vuorokausikäyrä
Näkökenttätutkimus
Etukammiokulman tähystys (gonioskopia)
Silmänpainelääkkeet
Paineleikkaukset
Varhainen diagnoosi tärkeä
Sulkukulmaglaukooma
Harmaakaihi
Harmaakaihen "kypsyminen"
Harmaakaihileikkaus
Kaihilasit
Harmaakaihen lääkehoito
Tarkan näön alueen rappeutuminen
Periytyvät verkkokalvon rappeutumissairaudet
Värikalvon tulehdus
Diabetes
Mykiömuutokset
Verkkokalvomuutokset
Näön äkillinen heikkeneminen
Valkoisesta kepistä hyötyä tilapäisissä näkövammoissa
Valopolttohoito
Diabeteksen tasapaino
Verkkokalvon verenkiertohäiriöt
Silmälääkärin vastaanotolla
Silmälääkärissä käynti ei suojaa sairastumiselta
Milloin on kiire silmälääkäriin?
Milloin silmälääkäriin, milloin optikolle?
Ensiaputoimet, jotka jokaisen tulisi osata
Näkeminen
Näöntarkkuus
Näkökenttä
Kontrastiherkkyys
Mukautuminen eri valaistusoloihin
Värinäkö
Yhteisnäkö (binokulariteetti) ja kolmiulotteinen näkö (stereonäkö)
Silmien liikkeiden säätely ja sen häiriöt
Johtava silmä
Lapsen näkö ja sen kehitys
Lapsen näön tarkkaileminen kotona
Silmien ja näön kehitys kouluiässä
Päänsärky ja silmälasit
Suhtautuminen silmälaseihin
Lasten silmätapaturmat
Lukivaikeudet
Taittovirheet
Kaukotaittoisuus
Likitaittoisuus
Hajataittoisuus eli monitaittoisuus
Epäsäännölliset taittovirheet
Silmien ja näön vanheneminen
Ikänäkö
Verkkokalvon muutokset
Kontrastiherkkyyden muutokset
Näön käytön vaikeutuminen
Silmälasit
Silmälasiresepti
Sankojen ja linssien koko
Linssien rakenteen vaikutus näkemiseen
Lukulasit
Kaksi-, kolmi- ja moniteholasit
Silmälasien värjäys
Piilolasit
Vahvat lukulasit, suurennuslasit, käsikiikarit, valaisimet
Vahvat lukulasit
Suurennuslasit
Käsikiikarit
Valaisimet
Näkövammaisen kuntoutus
Monivammaiset näkövammaiset