Milloin silmälääkäriin, milloin optikolle?

Silmälääkärin koulutuksessa annetaan taidot erilaisten silmä- ja yleissairauksien diagnosoimiseen ja hoitoon. Sen lisäksi silmälääkärin työssä on merkittävä osa terveystarkastuksilla, joiden yhteydessä - samoin kuin myös sairaita hoitaessaan - hän tarkastaa silmälasien sopivuuden ja käyttötarpeen.

Optikon koulutuksessa keskitytään terveiden, normaalinäköisten henkilöiden silmälasiasioihin ja lasien valmistamiseen. Lisäksi osa optikoita on saanut koulutusta piilolasien ja näkövammaisten henkilöiden apuvälineiden sovittamisessa silmälääkärin apuna.

Työnjako silmälääkärin ja optikon työssä on periaatteessa hyvin selvä, mutta se on viime vuosina hämärtynyt, koska eri yhteyksissä on tiedotettu, että optikon tekemä näöntarkastus voisi korvata silmälääkärin tekemän terveystarkastuksen. Laajalti levitetyssä tiedotteessa väite on muodossa: "Silmäoptikkosi suorittaa silmiesi ulkoisen tarkastelun, jotta mahdolliset silmätaudit voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa." Ulkoisen tarkastelun perusteella voi havaita vain osan pinnallisista sairauksista, jotka asiakas voi itsekin huomata. Optikon tekemää tarkastusta ei ole suunniteltu silmäsairauksien selvittämiseen, vaan lasiasioiden tutkimiseen. Siten optikko ei voi eikä saa ottaa kantaa silmien terveyteen tai sairauteen. Osa optikoista on saanut jatkokoulutusta näköhermonpään arvioimisessa, jotta he huomaisivat glaukoomamuutokset. Tämäkään ei poista terveystarkastusten tarvetta.

Silmälaseista jatkuvasti esillä olevat mainokset aiheuttavat ilmeisesti sen, että lähes kaikki silmien seudussa tuntuvat pienet vaivat yhdistetään helposti silmälaseihin ja niiden mahdolliseen sopimattomuuteen. Vaivat pitää selvittää ennen kuin silmälaseja sovitetaan ja vaivojen hoito kuuluu lääkäreille, joko yleis- tai silmälääkärille.

Jos oireiden takana on yleistauti, esim. hormonitoiminnan häiriö tai lääkkeiden aiheuttama alkava silmäkomplikaatio, on tietysti vieläkin valitettavampaa, jos diagnoosiin pääsy viivästyy siksi, että ensiksi kokeillaan silmälasien vaihtamisen vaikutusta tilanteeseen.

Silmälääkärissä käynti on aiheellinen, jos silmiin ilmaantuu väsymisen tunnetta, kirvelyä tai muita vaihtelevia oireita. Niiden aiheuttajana voi olla taittovirheen muutos, pinnallinen vähäoireinen silmäsairaus, tai glaukooma. Koska silmälaseista ja sairauksista johtuvia oireita on useimmiten mahdotonta erottaa toisistaan, silmälääkärin tekemä tutkimus on aiheellinen.

Optikko valmistaa silmälääkärin määräämät silmälasit ja hoitaa niiden tarkastamisen ja mahdolliset muutokset terveystarkastusten väliaikoina.


EdellinenIndexSeuraava