Utveckling av bildförståelse

Man kan hjälpa barnet att utveckla bildförståelse genom att rita runt pusselbitarna. Barnet kommer att tycka om att se de olika formerna uppenbara sig på pappret och kan sedan färga dem. Visa barnet att pusselbitarna kan läggas på bilderna, varje bit på sin egen plats.

Senare kan man rita formerna i mindre och mindre storlekar. Barnet lär sig då att namnet kan förbli detsamma även om bildens storlek varierar. Barnet kan också lägga pusselbitarna på de små bilderna - sedan titta om den lilla bilden finns kvar under klossen.

Denna aktivitet förbereder barnet för att svara genom att använda pusselbitar, när man visar åt honom/henne en bild och ber honom/henne peka på eller ta i handen "en likadan" eller "sådan här". ("Var har du en sådan här kloss?") När barnet förstår den här leken är barnet färdigt att syntestas på rådgivningen/barnavårdscentralen eller på ögonläkarmottagningen även om han/hon inte ännu talar.


FörraIndexNästa