Min Syn Är Viktig!

LEA-pusslet har utvecklats för att stöda utveckling av bildförståelse som behövs för att testa det centrala seendet hos barn så tidigt som möjlige. Spelet kan användas också när man tränar handmotoriken och rumsuppfattningen.

Pusslet används också vid undersökning och (re)habilitering av barn och vuxna med olika handikap och vid träning av språkliga färdigheter och begrepp.

De flesta barn som leker med detta pussel är friska och normalt seende. Deras leksituation ändras när barnet växer och går ofta genom de faser som skildras på delen "Jannes lekar med LEA-pusslet".

Vad jag ser - Synutvecklingen under det 1. och 2. året
Varför kontrollerar vi synen
Barn med ökad risk för latöga
Användning av LEA Pusslet
Utveckling av bildförståelse
Lappträning
Jannes lekar med LEA-pusslet


[Testinstruktioner]