Varför kontrollerar vi synen

De flesta småbarn och barn utvecklar sin syn utan problem. Några friska barn och många barn med funktionsstörningar behöver special vård under den tidiga utvecklingen av synen. I fåll det finns några som helst bekymmer angående barnets syn är det viktigt att få synen undersökt utan dröjsmål.

Synproblem som kan diagnostiseras tidigt kan ofta skötas innan någon synförlust har utvecklats. Håll ett öga på ditt barns synutveckling - speciellt under det första året. Vid tre månaders ålder borde barnet använda sina ögon tillsammans en stor del av tiden. Efter sex månader bör ögonen vara rakställda, även en tillfällig skelning bör undersökas. Om barnets beteende inte följer den utveckling som skildras i 'Synutveckling under första och andra året', diskutera det med barnets läkare. En avvikande utveckling kan ofta korrigeras om man börjar stöda utvecklingen tidigt genom an använda glasögon, träning, mediciner och mera sällan genom operativa ingrepp.


FörraIndexNästa