Barn med ökad risk för latöga

De vanligaste synproblemen är latöga (amblyopi) och skelning (strabismus). Latöga är en funktionell störning vid vilken barnet har vant sig an använda bara ett öga. Latöga kan förekomma utan skelning, varvid ögonen är rakställda vilket gör det svårt för föräldrar an lägga märke till problemet. Skelning betyder an en av ögonen vänder sig inåt eller utåt då och då eller hela tiden.

Vissa barn har större risk för problem i sin synutveckling. Dessa är barn som har familjemedlemmar med skelning, latöga eller stora brytningsfel. Dessa barn borde undersökas av en ögonläkare vid 7-9 månaders ålder - även om barnets ögon verkar vara helt rakt ställda. Fråga barnets läkare eller din ögonläkare om din barn har en ökad risk för synproblem.

Man kan undersöka barnets synfunktion hemma långt innan testen lyckas på rådgivningen (=BCV) eller på läkarmottagningen. När småbarnet leker med någonting intressant som det håller i händerna och tinar på, är det län an täcka för en öga åt gången. Man gör detta utan an röra vid barnets ansikte, lättast så att man för två fingrar eller handen ovanifrån framför barnets öga. Om barnet fortsätter an titta på leksaken med det icke täckta ögat, fungerar synen i det ögat rätt bra. Om synen i ett öga är klart sämre än i det andra ögat, reagerar barnet på den täckande handen genom an vända huvudet eller genom att skuffa fingrarna åt sidan för an se med det bättre ögat. Ifall det finns en misstanke om barnets synfunktion, är det klokt an diskutera saken med barnets läkare eller familjens ögonläkare.


FörraIndexNästa