DYSLEXI - LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER

Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter kallas det när ett barn med normal syn och hörsel och begåvning inte lär sig läsa. Det ser nog ordet men hittar inte i sitt minne det motsvarande ordet. Dyslektiska barn kommer ofta till ögonläkare i hopp om att läsglasögon lär dem att läsa. Glasögon hjälper sällan, men hjälper de något, då ger man dem för att underlätta läsandet.

Vissa dyslektiska barn lär sig läxorna bättre om de först lyssnar flera gånger och samtidigt för fingret längs raden under det ordet sam läses högt. Någon kan läsa in läxorna på band. Barnet lyssnar sedan på läxorna så många gånger sam det behövs. Det blir då inte efter andra barn i undervisningen.