ÖGAT
OCH
SYN

Till läsaren

Den här texten skrev jag ursprungligen på engelska för mina döva och dövblinda patienter. Då språket är lätt läst, kan vem som helst snabbt få information på de vanligaste frågorna i ögon- och synvård. Översättningen av boken "Eyes and Vision" eller "Ögat och synen" till olika skandinaviska språk år 1991 var resultatet av ett samarbete med de döva, deras tolkar och personalen på Nordisk Uddannelsescenter for Dovblindepersonale i Dronninglund. Svenska texten i boken granskades av Ingeborg och Bo Stenström och Johanna Enqvist. Den här texten på min hemsida innehåller flera nya bilder och texter som jag har försökt skriva lättläst.

På ögonmottagningen hör vi många ord som är svåra att förstå. Ögonens olika delar har namn, som verkar mycket lika. Man kan lätt missförstå vad läkaren eller sköterskan menar.

Det är svårt att beskriva synfunktioner. Därför finns det ett speciellt kapitel om synen. Om synen ändrar sig, borde man kunna förklara på vilket sätt synen har blivit annorlunda. Läkarna ställer svåra frågor om synen. Därför är det viktigt, att den döve och hans tolk, men också alla andra, förstår vad ögonläkaren menar.


Innehållet

Ögats uppbyggnad
Senhinnan och hornhinnan
Modellögat (video 1)
Ögats struktur med tecken (video 2)
Hornhinnetransplantation
Regnbågshinnan och strålkroppen
Linsen
Glaskroppen
Näthinnan
Åderhinnan
Ögonlock ocr tårkanaler
Vävnader kring ögat
Sjukdomar i ögats främre delar
Grönstarr (glaukom)
Akut glaukom
Gråstarr (katarakt)
Näthinnedegeneration
Frågor
Ushers syndrom
Usher-barn i skolåldern
Seende blinda
Diabetes
Regnbågshinneinflammation (irit)
Hos ögonläkaren
När är det bråttom till ögonläkaren?
När till ögonläkaren, när till optikern?
Synen
Synskärpa
Synfältet
Kontrastkänslighet
Adaptation till olika Ijusförhållanden
Färgseende
Samsyn (binokularitet) och tredimensione Utseende (stereoseende)
Ledande öga
Ögonmotorik och dess störningar
Barnets syn och dess utveckling
Hur observerar man barnets syn hemma
Ögon och syn i skolåldern
Huvudvärk och glasögon
Vad skall man tycka om glasögon?
Ögonolyckor
Dyslexi - läs- och skrivsvårigheter
Brytningsfelen
Ögon och syn åldras
Glasögon
Starka läsglasögon, förstoringsglas, handkikare, armatur
Rehabilitering av synskadade
Flerhandikappade synskadade