NÄR TILL ÖGONLÄKAREN, NÄR TILL OPTIKERN?

Optikern tar hand om kundernas glasögonärenden, ögonläkaren undersöker ögonen och synen och samtidigt kontrolleras eventuellt också glasögonen.

Optikern undersöker inte med avseende på sjukdomar. Därför är det viktigt att efter medelåldern söka ögonläkare ungefär vart femte år, även om ögonen känns helt friska. Om man har besvär med ögonen, måste man alltid uppsöka ögonläkare. Optikern får inte ordinera glasögon, om ögonen är sjuka. Om ögonläkaren uppdrar åt en optiker att pröva ut specialglasögon för en synsvag patient, så får optikern göra det. Då har ögonläkaren tagit ansvar för patientens vård och optikern hjälper ögonläkaren med utprovning av glasögonen.

Ofta tror man, att gamla glasögon förorsakar trötthet i ögonen. Orsaken är dock oftare en ytlig ögonsjukdom eller hormonell störning. Då och då kan obehagen också förorsakas av för högt ögontryck.

FÖRSTHJÄLPÅTGÄRDER SOM VAR OCH EN BORDE KUNNA

Den vanligaste olyckan är smolk i ögat. Om det inte kommer ut ur ögat genom att man blinkar, utan stannar kvar under ögonlocket, måste man vända ögonlocket.

Bild 27. Sä här vänder man övre ögonlocket: man trycker en öronpinne på mitten av ögonlocket och lyfter samtidigt upp ögonlockskanten. Patienten bör titta nedåt.

Om man inte kan hitta något, lönar det sig ändå att torka slemhinnan med öronpinnen. Skräpet kan vara mycket litet eller genomskinligt. Om det fortfarande känns i ögat och man inte hittar något skräp, är det bäst att söka ögonläkare. Dä och dä hittar man smolket först när man undersöker i mikroskopet.

Någon gäng kan man få kemikalier i ögonen. Kemikalierna måste alltid sköljas bort genast och med riklig mängd vätska, en liter eller mer. Om man arbetar på ett ställe där kemikalier används, måste man använda skyddsglasögon. Eye-stream-sköljningsvätska är en bra första hjälp.