GRÅSTARR (KATARAKT)

Ögats lins är i normala ögon klar. Med åldern får vi ofta små grumlingar i linsens yttre delar. När linsgrumlingarna börjar störa seendet, talar man om gråstarr. Gråstarr är alltså bara en grumling. Linsgrumlingarna ligger till en början i linsens yttre delar, bakom regnbågshinnan. Då stör de inte seendet. Om grumlingarna också finns i linsens mitt, blir bilden suddig. På bild 15 finns det olika typer av linsgrumlingar. Grumlingen kan se ut som en tunn spets, som små bubblor eller som isglas. Ofta blir linsens mittersta del gulaktig.

Bild 21. Linsgrumlingar kan finnas i olika delar av linsen. A. på linsens bakre yta finns det en spetsliknande grumling, B. i mitten är linsen gulaktig, C. på främre ytan finns det små bubblor, D. tätare grumlingar finns ofta bakom regnbågshinnan, E. förändringar i linsens främre yta kan vara oförändrade i många år.

Grumlingarna förorsakar bländning. Bländningen märker vi oftast först vid bilkörning på natten. Då ser bilarnas strålkastare större ut än tidigare. På dagen kan man skydda sig mot bländning med hatt och solglasögon.

Om gråstarr besvärar alltför mycket, kan den opereras. Vid operationen tar man bort linsen och sätter oftast i stället in en liten plastlins. Detta går dock inte alltid. Då måste man använda starrglasögon eller en kontaktlins. När man har fått starrglasögon, bör man första tiden röra sig försiktigt. Glasen gör allting större och raka linjer tycks böja sig.

Bild 22.

Gråstarroperation.
A. Under operationen suger man bort den grumlade linsen i små bitar, linsens innersta del först och sedan linsresterna. Man försöker få bort all linsmaterial för att undvika en efterstarr.

B. En liten plastlins ställs i stället för den bortopererade linsen.Informationsmaterial från Pharmacia.

Efter operationen ser några patienter nästan lika bra som när de var unga, medan andra bara ser litet bättre än före operationen. Förklaringen till det sistnämnda är t ex att näthinnans mitt har sjukliga förändringar.

Före operationen måste man alltid kontrollera, att patienten är frisk. En läkare undersöker därför patienten före operationen. Efter operationen bör patienten inte ligga alltför stilla, utan röra sig så att blodcirkulationen kan hållas igång. Man ska inte gnugga eller trycka på det opererade ögat.