GLASÖGON

Man visste redan för tusen år sedan att vissa personer såg mycket bättre med "glasögon" som bestod av metallskivor med små hål i (bild 36). Eskimåerna använder ännu "solglasögon" som består av två benbitar med smal springa emellan.

Bild 36. "Glasögon" av metall med många små hål i användes i Indien för 1000 år sedan.

Nu finns det många olika slags glasögon. Det är viktigt att glasögonen väljs noggrant så att de känns komfortabla. Optikern har blivit utbildad för att välja bra bågar och linser. Han är ansvarig för att glasögonen känns bekväma. Glasögonlinser finns av olika typer. Linser med samma brytningsvärde, dioptrisiffra, kan vara mycket olika. Om optikern väljer en annan fabriks lins än den gamla linsen, kan det kännas konstigt. Om man är nöjd med sin gamla linstyp, skall optikern helst inte byta till en annan linstyp. Glasögonens lutning, deras ställning framför ögat, är också viktig. Det händer ofta att obekväma glasögon blir bekväma när optikern ändrar glasögonens lutning något.

Om en person behöver glasögon hela tiden, måste han i medelåldem skaffa sig dubbla (bifokala) glasögon eller extra läsglasögon. Senare kan man i noggrant närarbete behöva trifokala eller progressiva glasögon.

Bild 37. Olika glasögontyper. A. Lornjetten och B. pincenen är fortfarande användbara (t ex hos frisören). C. Halvglasögon är de lättaste läsglasögonen. D. Bifokala eller dubbla glasögon, vars läsdel är liten. E. Dubbla glasögon med star läsdel. F. Trifokala glasögon. G. Progressiva glasögon sam inte har skarp gräns mellan avstånddelen och läsdelen utan glasstyrkan ändras kontinuerligt.

Arbetsglasögon för en sam använder dubbla glasögon måste analyseras noggrant. Först mäts arbetsavstånden och läsdelens plats avvägs noggrant. Då blir glasögonen bekväma. För starka glasögon tvingar en att böja sig framåt med risk för värk i korsryggen. Läsdelens ställe i glaset måste alltid avvägas mycket noggrant. Om optikern sätter läsdelen för lågt måste man böja huvudet bakåt vid läsning.

Bild 38. Viktiga avstånd att mäta för arbetsglasögon: det kortaste läsavståndet (1), det längsta läsavståndet (2) och hur högt man måste titta när I vissa arbeten måste man skarpt kunna se både det arbete som ligger på bordet och texten på väggen längre bort. Då kan man välja glasens övre del så att det är lätt att läsa texten på väggen. Men då ser man inte riktigt klart på långt håll.

Glasögonen kan tonas, fårgas. Oftast är det endast fråga om en kosmetisk färgning. Vissa färger minskar bländning. Gula, oranga men också gröna och bruna färger absorberar ultraviolett och blått ljus. En del patienter med "begynnande gråstarr" dvs. med linsgrumlingar trivs bättre med gula glasögon. Orangefärgade och röda filterglasögon hjälper en del retinitis pigmentosa -patienter att se bättre. När man köper färgade glasögon, bör de provas ute en solig dag. Det vore bra, om man fick låna flera olika absorptionsglasögon, både vanliga solglasögon och filterglasögon, och använda dem på prov hemma några dagar i olika belysningar. Då märker man vilken färg som lämpar sig bäst en solig dag och vilken som är bäst då det är mulet.

Kontaktlinser används mycket. Mjuka kontaktlinser brukas ofta för sportutövning. Kontaktlinserna bör skötas omsorgsfullt. Om ögonen är irriterade eller om man har akut snuva, får man inte använda kontaktlinser.

När man använder kontaktlinser måste man alltid ha glasögon i reserv. Hornhinnan kan ta skada av att man bär kontaktlinser för länge.

Det skrivs mycket om att brytningsfelen kan korrigeras med operationer. Operationstekniken är ännu inte riktigt bra. Resultaten är fortfarande osäkra. Operationsärren förorsakar ofta bländning i motljus. För att undvika bländning kan man använda droppar som minskar pupillen. Dessa har dock biverkningar. Det kvarstår mycket utvecklingsarbete innan dessa operationer kan rekommenderas.