LEA SYMBOLS®
test för ljuslådor
#250300, #250400, #252400, #255100

Antalet LEA SYMBOLS® tavlor för ljuslådor är mycket stort. På den här sidan finns de vanligast använda:

  • #250300 EDTRS-tavlor liknande test
  • #250400 symboltavla med en grupp av symboler
  • #252400 den vanligaste symboltavlan med två grupper av mindre symboler (3 meter tavla)
  • #255100 symboltavla för 4 meters testavstånd

Testförfarandet är samma som med avståndtesten #250150 och #250250. Användning av täckkortet är lättare då man kan hålla den ena änden av kortet bakom ramen av den lilla ljuslådan (Bild 1.). För den lilla ljuslådan finns symboltestet både för 3 (#252400) och 4 meter (#255100) med två grupper av mindre symbolrader och ett test med en grupp av symboler (#250400).

#252400 #255100
   

Bild 1. Testen för den lilla ljuslådan. Täckkortet hålls stabilt mellan testet och ramen av ljuslådan.

#250400

LEA SYMBOLS® test finns tryckta också för den stora EDTRS-ljuslådan för undersökning på 3 meter (#250300) och på 4 meter.

Bild 2. LEA SYMBOLS® test för den stora (62x65cm) ljuslådan på 3 meters testavstånd.

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras