LEA SYMBOLS®
spelkort
#252500

LEA SYMBOLS® spelkort är ett närsynskärpetest som också används i undervisning av begreppen likadan/olik, stor/liten, större/mindre samt när man lär barnen namn på symbolerna innan de skall testas. Barn med utvecklingstörning tränar ofta länge med LEA Pussel och LEA spelkort innan de kan testas tillförlitligt i en trygg miljö som dagvård, skola eller hemmet, senare på mottagningar.

Leksituationer med LEA SYMBOLS® spelkort

Börja med LEA Pussel och svarkort, det stora svarskortet och de fyra enstaka svarskorten, för att utveckla begreppen likadan/olik och lika-på-lika, först med färger och sedan med svart-vita former. Om barnet lär sig matcha färger utan svårighet men inte verkar förstå att man kan matcha former, berätta detta för barnläkaren då det kan finnas en specifik skada som hindrar formseendet. Om barnet inte kan se former, är leksituationen med svart-vita former en plåga.

Om barnet börjar matcha pusselbitar med svart-vita bilder kan man använda LEA SYMBOLS® spelkort för att vidare utveckla formuppfattnig: Nivå 1 - att sortera kort med en typ av symbol
1. Välj alla kort med fyrkant och ordna dem bredvid svarskorten 'fyrkant', först till en hög och sedan noggrant i en snygg rad. Ordna de andra korten på samma sätt. Om barnet vill ta fram LEA pusslet mitt i leken låt barnet göra det för det kan hända att barnet ännu behöver taktil bekräftelse av former.
2. Gör som ovan men blanda i ett eller två kort med en annan symbol. Om barnet märker att det finns ett annorlunda kort, säg att det var ett misstag som han/hon korrigerade fint.

Nivå 2 - att sortera flera olika symboler
1. Blanda alla kort av två olika symboler och ordna dem tillsammans med barnet bredvid deras svarskort på bordet. Om alla kort är för mycket, välj först bara 2-4 av de största symbolerna.
2. Blanda kort av tre olika symboler och sedan alla fyra och ordna dem bredvid deras svarskort på bordet, först i hög, sedan i en snygg rad.

Nivå 3 - att ordna i storleksordning Lär barnet att ordna kort i bildernas storleksordning, först bara en sorts symbolkort, senare flera och till slut alla kort när de först har ordnats i sina högar bredvid svarskorten.

Redan på Nivå 1 kan det komma fram att barnet inte ser mindre bilder även på mycket nära håll. Lämna då bort de minsta för att undvika frustrationer eller använd förstoringsglas.

Mätning av synskärpa

När barnet är vant vid korten, lägg ett kort i taget på bordet och be barnet lägga den motsvarande pusselbiten på bilden. Man kan också fråga barnet vilken symbol det finns på kortet om barnet talar eller använder tecken.

Avänder man DOMINO kort likt riktiga spelkort kan småbarn vara motiverade att fungera mycket nära tröskelvärden.

Ladda videon här (använd "Back/Tillbaka" - för at komma tillbaka)

Bakom varje kort finns information om symbolstorlek som M-värdet. Det beskriver det avstånd på vilket bilden motsvarar synskärpevärdet 1.0.

Synskärpevärdet får man veta genom att med sin hand mäta avståndet som barnet använde för att urskilja de minsta bilderna. I tabellen finns synskäpevärden färdigt räknade motsvarande tre vanliga avstånd. Om avståndet var 12 cm för 1.6M symboler, utgår man från 10 cm-värdet: 12 cm / 10 cm x 0.06=0.07.

Man kan också använda samma formel som vid användning av andra synskärpetest.

Synkärpa =    Testavstånd   
Standart avstånd
x värdet på tröskelraden   avståndet (m)   
M-värdet
= synskärpevärdet

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras