LEA Postlåda
#254700

LEA Postlåda är designad för undersökning av barnets förmåga att se linjernas riktning. Vi ser linjers riktning på två olika sätt:
  1. i hjässlobens synfunktioner används de för öga-handkoordination.
  2. i tinningslobens nedre del för att rent visuellt se riktningar av linjer.

Testförfarandet

  • Diskutera först med barnet (eller en vuxen person) vad man menar med riktningen av linjer. Ställ postlådans öppning i horisontal riktning, vertikal riktning och sned riktning och undersök riktningen med taktil och kinestetisk information tills barnet verkar förstå koncepten 'riktning'.

  • Ge barnet testkortet i en viss riktning, ställ postlådans öppning i motsatt riktning och be barnet att sätta kortet genom öppningen. Vid normala visuella och motoriska funktioner börjar barnet vända kortet redan innan den har nått mitten av avståndet från öppningen och kortet är i rätt riktning innan den skall sättas genom postluckan. Om den här delen av testet går bra är det sannolikt att hjässlobens analys av linjeriktningar fungerar.

  • Lägg märke till om handledens och fingrarnas motorik är så väl utvecklad att barnet kan vända handen i olika positioner. Både synsvaga barn och barn med motoriska skador kan ha svårigheter med hand- och handledmotoriken. Då kan den motoriska svårigheten störa testet. Ställ då LEA Postlådan i horisontalt läge och testa om den ställningen är motoriskt lättare.

  • För att testa den rent visuella analysen ge barnet testkortet i en viss riktning, visa postlådan med öppningen i motsatt riktning på en halv meters avstånd och be barnet vända kortet i den riktning som öppningen är i utan att föra kortet närmare. Om barnet inte förstår hur man vänder kortet, demonstrera funktionen med barnets hand. Några av de barn som har svårigheter att rent visuellt uppfatta linjeriktningar kan med träning lära sig det. Om barnet efter flera försök i leksituationer inte kan vända kortet till rätt riktning, rapportera svårigheten till barnets neurolog.

Då visuell information om riktning används för handmotoriken i hjässloben och för rent visuell analys i tinningloben, är det möjlig att barnet har en av funktionerna drabbad och den andra funktionen helt normal eller mycket lindrigt drabbad.

Tilläggsinformation

Om barnet inte utvecklar förståelse för begreppet 'riktning' öva det t.ex. genom att föra barnets fingrar eller en liten bil längs ljuslådans breda taktila ränder. När barnet kan göra detta, vänd upp den släta sidan av plattan och be barnet att föra fingret eller bilen längs randen. Om barnet kan göra det, vänd ränderna 90 grader och be barnet att igen föra fingret eller bilen längs randen. I fall barn inte ser rändernas riktning använder de vanligen motoriskt minne och därför samma riktning som tidigare: Då för barnet fingret eller bilen tvärs över ränderna. När detta sker skall man träna med visuotaktil sida i olika riktningar och observera om barnet kan lära sig korrekt respons.

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras