LEA NUMBERS®
avståndsynskärpetest
#271100

Vid undersökning av barn och vuxna med normal syn hålls tavlan #271100 (15 raders tavla) på väggen. Vid undersökning av synsvaga kan den användas på kortare avstånd.

Själva testförfarandet är samma som vid närtestet: man går raskt ner på testet och backar en rad när barnet/personen svarar fel. Då skall testpersonen läsa alla optotyper på den raden och sedan fortsätta på raden med mindre optotyper.

Synskärpevärdet är värdet på den minsta raden på vilken minst 3 utav 5 siffor lästes rätt. Om avståndet inte var 3 meter, måste man räkna om värdet genom att dividera med 3 och multiplicera med det använda avståndet.

Avståndstestet #271100 kan vikas ihop.

LEA NUMBERS®
test för ljuslådor

Testförfarandet är samma som med avståndtestet #271100. Användning av täckkortet är lättare då man kan hålla den ena änden av kortet bakom ramen av den lilla ljuslådan (Bild 1.B). För den lilla ljuslådan finns testet både för 3 meter (#271300) och 4 meter (#271200) med två grupper av mindre symbolrader.

Testen #271300 och #271200 för den lilla ljuslådan. Täckkortet hålls stabilt mellan testet och ramen av ljuslådan för att täcka raden ovanför den rad som skall läsas.

LEA NUMBERS® test för den stora (62x65cm) ljuslådan.

LEA NUMBERS® test finns tryckta också för den stora EDTRS-ljuslådan för undersökning på 4 meter (#270200).

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras