LEA Flicker Wand
#280000

LEA Flicker Wand är ett synfältstest för att snabbt uppskatta och enkelt om det finns stora bortfall i synfältets storlek. Man kan också mäta stora skotom.

LEA Flicker Wand är 67.3 cm lång. Dioden i ändan av den flexibla armen kan användas blinkande eller icke-blinkande.

Handtag
Knapp A
Styr blinkande (10 Hz) eller fast sken

Knapp B
Styr intensiteten av stimuli från 4 cd/ m2 som den svagaste luminansen till 40 cd/ m2 och 400 cd/ m2. Luminansvärdena uppmätt vid sidan av dioden.

Knapp C
Strömbrytare av och på.

Instruktion:
Under mätningen på barnet/personen, observera ögonrörelser från rakt fram till stimulusljuset på Flicker Wand. Äldre barn och vuxna brukar kunna hålla blicken riktad rakt fram och tala om när de märker ljuset. En grupp av skolbarn som ofta inte kan detta är barnen med hjärnskada hos vilka det ofta finns svårigheter att rikta uppmärksamheten i två riktningar, framåt och till synfältets periferi.

 1. Du kan utföra mätningen i vanlig belysning och använda först svagaste ljuset, sedan starkare ljusen. Om barnet/ babyn är ljuskänslig och du undersöker vid mesopisk belysninsnivå räcker oftast det svagaste ljuset.

 2. Ta bort dina eventuella glasögon, eftersom stimulusljuset kommer att återspeglas i glasen.

 3. Ta bort barnets glasögon. Om de är starka, se till att objektet som ska fixeras är väl synlig utan glasögon eller använd en ljudkälla, helst en person som pratar med vänlig röst med barnet och säger att barnet kan titta på henne.

 4. Testa det binokulära fältet först för funktionell undersökning, sedan de monokulära fälten för klinisk diagnos av synfältens storlek.

 5. Be barnet att titta rakt fram mot ditt ansikte Om du sitter framför barnet. Om du står bredvid barnet, använd ett inte för intressant fixationsobjekt framför barnet, eller be någon annan att ställa sig framför barnet.

 6. Böj den flexibla armen i en halvcirkel.

 7. Stå på barnets vänstra sida (om du är högerhänt) så att du kan se barnets ögonrörelser.

 8. Placera LEA Flicker Wands arm bakom barnets huvud och för den blinkande dioden framåt på barnets högra sida, ca 30-40 cm från huvudet.

 9. För den blinkande dioden från baksidan av barnets huvud upp till barnets vänstra och högra övre synfältskvadrant, och därefter till ögonhöjd på vänster sida.

 10. Placera det blinkande ljuset nedanför hakan nära kläderna, men rör inte barnet. För därefter den blinkande dioden framåt i vänster och höger undre synfältskvadrant så du hinner se när barnet märker ljuset. Om barnet/personen inte märker ljuset när det är vid den normala synfältranden, för ljuset uppåt tills det märks. Synfälltsbortfall i den nedre delen av synfältet är vanligt hos barn med hjärnskada, speciellt CP.

 11. För att uppskatta storleken av synfältet, notera vid vilken punkt som barnet upptäcker dioden i respektive kvadrant; normala fynd på sidan: när ljuset är i linje med yttre ögonvrån, ovanför: cirka 60-70 grader från ögonhöjd (vinkeln mellan linjen från ögat till ljuset och linjen från ögat rakt fram), nedanför: cirka 60 grader. Alla synfältsränder påverkas av hur djupt i skallen ögonen är belägna och om ögonlocket täcker en del av synfältet.

Figur: A. LEA Flicker Wand förs framåt från baksidan av barnets huvud. Barnet fixerar ögonen på personen som utför bedömningen och tittar hela tiden på barnets ögon, inte på stimulusljuset på cirka 30-40cm från barnets huvud. B. Barnets ögon söker sig snabbt mot den blinkande dioden när den noteras.

Äldre barn med retinitis pigmentosa kan ha ringskotom, vilket kan demonstreras genom att be barnet säga när ljuset först ses på sidan, sedan försvinner och närmare mitten blir synligt igen. Be barnet att också visa i vilken del av synfältet hennes fingerrörelser syns sämre än i mitten och i periferiet av synfältet.

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras