LEA SYMBOLS®
Tek sembol kitapcığı

#250600


Tek sembol kitapçığı, erişkin veya çocuk, sıra testlerinde başarısız ise uygulanır. Ayrıca tembel göz veya görme engelli şahsın görebileceği en küçük sembolün bulunması için de kullanılır. Genç, görme ve çoğul engelli çocukların muayenesinde bu yöntem, çocuğun görsel küresi ve uzakta gördüğü en küçük değeri bulmada  öncelikli uygulanan bir testdir. Diğer uygulanan test Lea sembolleri flaş kartlarıdırl.

Yöntemler

  1. İletişim yönteminizi saptayın, isimlendirme, işaret gibi. Çocukla sembollere ne isim vereceğinizi kararlaştırın. Gerekirse LEA pazılı. (#261600) veya  Flaş kartla (#251800) ile eğitin.

  2. En büyük boy sembolü yakın mesafeden gösterip, daha sonra 3 m ye(10 feet) gidin.  Bu arada çocuğu izleyin. Çocuk ilgisini kayıp ederse yaklaşın. Daima çocuğun görsel küresi, görmeyi kullandığı  alan içinde olun.

  3. Daima giderek azalan büyüklükteki sembolleri gösterin ve tanımasını isteyin.

  4. Bir önceki sayfaya geri dönün (daha geniş olana)  ve dört sembolün her birini tek tek gösterin, dört sembolün birini açıkta bırakıp diğerlerini örtün ve açıktakini tanımasını isteyin. Çocuk dört sembolden üçünü tanırsa bir sonraki sayfaya geçin.

  5. Eğer dört sembolden biri tanındı ise tanınmayanlardan birini beşinci olarak ikinci defa gösterin. Görme keskinliği çocuğun beş  sembolden en az üç tanesini tanıdığı değerdir.

  6. Eğer çocuk beş sembolden ikisini tanırsa, görme keskinliğini bir önceki sayfanın değeri olarak alın. Daha detay için +2 yazabilirsiniz. Bu bir sonraki sayfada 2 sembol tanıdığının ifadesidir. Ör"20/32(+2)" Bu tanımlama çocuğun 20/32 nin hepsini okuduğunu ve 20/25 den 2 sembol tanıdığını gösterir.

  7. Görme engelli çocuk/büyüklerin muayenesinde bu test LEA sembolü Domino ve oyun kartlarının yerine kullanılır.

Farlı mesafelerde muayene

Eğer  test 3 m (10 feet) den farklı bir mesafede uygulanıyor ise mesafeyi ölçün ve sembol boyunu bulun (M- değeri).

veya


Örnekler:

Eğer bakış mesafesi 6 feet (180 cm) ve görülen en küçük optotip 20/50 (0.4) sırasında ise.

V.A. = 6f
10f
x 20
50
= 6 x 2/5
10
= 12/5
10
= 12
50
= 12/1.2
50/1.2
= 10
42
20
80

veya

V.A. = 1.8m
3m
x 0.4 = 1.8 x 0.4
3
= 0.24

Biliniz ki  VA: 20/25, 5 feet de diye raporlama yanlıştır. Eğer çocuk 20/25 (10/12.5)-sırasını (3.8M sırası)  5 feet. de okursa  görme keskinliği bu durumda  5’/10’ x 20/25 = 1/2 x 20/25 = 20/50.dir. (İngiliz sisteminde 6/9 sırası 150 cm den 1.5m/3m x 6/9 = 1/2 x 6/9 = 6/18.e eşittir. Ondalık sistemde 0.8 sırası, 1.5m de 1.5m/3m x 0.8 = 1/2 x 0.8 = 0.4 dir.)

Mesafe standart mesafenin yarısı veya üçte biri kadarsa görme keskinliği bu sıraya tekabül eden görme keskinliğinin yarısı veya üçte biri kadardır.

Eğer hesaplama yapmak istemez iseniz sonucu M-değeri ile ifade edebilirsiniz. Bir önceki vakada 5 feet de 3.8 M. Görme keskinliğinin ölçümü bu değerlerle daha basittir:

VA = 1.5m/3.8M = 0.4 (=40/100=20/50).

Hesaplama metrik ölçümlerle yapılır.. Tekabül eden  İngiliz ve Amerikan kayıtlarına uygun görme keskinliğini eşelde bulmanız gerekir. Bulamaz iseniz aşağıdaki şekilde hesaplayabilirsiniz. Ör. 0.07=7/100=[7x3/100x3]=21/300  veya   20/300:
veya İngiliz kayıt sisteminde: 0.07=7/100=6/86 (6x100/7=86)

Pay ve paydayı 20 ve 6ya eş kılacak rakamla çarpabilirsiniz.

Daima hangi testi, hangi mesafede kullandığınızı yazınız. Bu çocuk başka bir şehre ve doktora gittiğinde test sonuçlarını daha inandırıcı yapar.

                                      ______________________

* M-unit, metrik sisteme dahil  olup referans objesi C nin 5 derecelik görme açısı ile tanındığı mesafedir.

Tercüme: Doç. Dr.Nazan Baykan