Grating Acuity testleri

İletişim güçlükleri nedeni ile, infantlar da ve küçük çocuklarda görme, şekillerle ölçülemez. Bu nedenle, görme yollarının bir bölümü hakkında, fark etme ve ayırt etme yöntemleri ile bilgi sahibi olunabilir.

LEA Gratingleri, uygulaması kolay bir testdir. Farklı mesafelerde ve iki farklı yöntemle uygulanabilir:

  1. Gri ve cizgili uyaranı, eş zamanlı olarak, çocuğun önünde hareket ettirmeden tutarak (1. resimde görüldüğü gibi).

  2. Çizgili olanı, gri yüzeyin arkasında tutup, iki yüzeyi, eşit hızda birbiri üzerinde  farklı yönde kaydırarak (2a&b). Normalde çocuk görüyor ise çizgili olanı takip edecektir. Çocukta hareket halinde görsel bilgiye ulaşamama sorunu var ise, takip hareketi olmaz, yüzey durduğunda çocuk çizgili yüzeye bakacaktır.

Lea Gratingleri farklı mesafelerde kullanılabilir.. Grating yüzeyi, test edilene yaklaştıkça, frekansı azalır, uzaklaştıkca frekans artar. Bu durum yandaki resimde gösterilmiştir. 1 cpcm ( siyah-beyaz çizgilerin 1cmlik yüzeydeki bir siklusu) sıklığı, 57 cm de 1cpd olarak ifade edilir. 114 cm de 2cpd  frekansı vardır. Grating acuiti şekillerle yapılan ölçümlerden farklıdır.

Uyaran daha geniş bir görme alanını kapsar ve çizgili bir yüzeyin fark edilmesi, şekil ayırt etmeden daha farklı bir beyin işlevidir. Bu nedenle grating acuiti sonuçları asla şekil tanıma sonuçlarına cevrilmemelidir

Lea Grating testleri  görme işlevselliğinin tanınması amaçlı olarak okul çocuklarında da kullanılabilir. Amaç, çizgilerin horizontal vertikal ve iki zıd diagonal yönde gösterilmesi esasına dayanır

Beyin hasarlı çocuklarda bu testin faydalı olduğu gösterilmiştir. Birçoğu algılayamamış, test yüzeyi kırık, karmaşık yüzeyler olarak görülmüş veya küçük bir alan fark edilmiş  veya hiç çizgi görülmemiştir.  Yoğun sayıdaki paralel çizgilerin, sınırlı sayıda algılanma kapasitesi başka hiçbir test ile ölçülemez.

Daha fazla bilgi için LEA GRATINGS (in English), LEA Grating Acuity Test, LEA düşük kontrast grating acuiti test ve LEA düşük kontrast gratingleri, düşük kontrast seviyelerinde tanıma keskinliği bölümlerine bakınız .

Tercüme: Doç. Dr.Nazan Baykan