Kontrastiherkkyyden normaalialue

Normaalinäköisten henkilöiden näöntarkkuus ja kontrastiherkkyys vaihtelevat hyvin paljon. Näöntarkkuuden osalta 0.8 on matala normaaliarvo ja korkeimmat normaaliarvot ovat kolminkertaisia eli lähes 2.5. Samalla tavoin kontrastiherkkyyskäyrän normaalialue on laaja. Tästä syystä kontrastiherkkyysarvo, joka on normaalivaihtelun alueella ei välttämättä ole normaali kyseisen henkilön kohdalla. Jos alkuperäinen kontrastiherkkyys on ollut korkea, se saattaa vähentyä helpostikin alle puoleen ja jopa, kuten oheisessa kuvassa, kymmenenteen osaan entisestä ollen edelleenkin normaalialueella.

Sekä näöntarkkuuden (vaakasuora nuoli) että kontrastiherkkyyden (pystysuora nuoli) vaihtelu on hyvin laajaa. Jos henkilön kontrastiherkkyys on aikaisemmin ollut korkea (A) ja sitten laskenut tasolle A', kontrastiherkkyys on edelleenkin normaalialueella, mutta tässä tapauksessa huomattavasti alentunut.

Muutos kontrastiherkkyysarvossa on diagnostisesti tärkein löydös. Koska normaaliarvojen vaihtelu on niin suuri, muutoksen havaitsemiseksi tarvitaan aikaisempi kontrastiherkkyysarvo, johon voidaan verrata. Tästä syystä nuorten henkilöiden kontrastiherkkyysmittaus tulisi tehdä standardiolosuhteissa ja saadut arvot säilyttää tulevaisuutta varten henkilön terveystiedoissa.

Mikäli kontrastiherkkyysarvo muuttuu, näköjärjestelmän toiminnan tutkiminen olisi perusteltua muutoksen syyn selvittämiseksi. Aika usein muutokset kontrastiherkkyydessä ja näöntarkkuudessa johtuvat vähäisistä taittovirheen muutoksista, jolloin taittovirheen korjaamisen jälkeen kontrastiherkkyysarvot ovat entisellä tasollaan. Mikäli taittovirheiden korjaamisen jälkeen kontrastiherkkyys on edelleenkin matalampi kuin aikaisemmin, näköjärjestelmän toiminnan tarkempi tutkiminen on aiheellista.

Kontrastiherkkyyden säännöllinen mittaaminen auttaisi ymmärtämään potilaita/asiakkaita, joiden korkeakontrastinen näöntarkkuus ei ole muuttunut, mutta joiden kontrastiherkkyys on alentunut. Näille henkilöille sanotaan tänään usein, että heidän näkönsä on "yhtä hyvä kuin aikaisemmin", mikä luonnollisesti on hyvin hämmentävä väite asianomaisen henkilön mielestä, kun tärkeä matalakontrastinen kommunikaatio ja ympäristöinformaatio jäävät näkemättä.


EdellinenIndexSeuraava

[ Ohjesivu I Lasten näkötestit I LEA-näkötestistö ]

Viimeksi päivitetty