Kontrastiherkkyystestien käyttäjille:

Kontrastiherkkyyden mittaaminen on ollut käytössä tieteellisessä tutkimustyössä jo vuosikymmeniä ja joissain paikoissa myös kliinisissä tutkimuksissa. Tässä "manuaalissa" käsiteltävät testit ovat olleet käytössä tuhansia potilaita tutkittaessa ja niiden avulla on diagnostisoitu näkövammoja, jotka eivät muuta korkeakontrastista näöntarkkuusarvoa. Koska kontrastiherkkyystutkimukset eivät kuulu kaikkiin opetusohjelmiin, tähän tekstiin on otettu myös sellaiset perusasiat kuten kontrastin määritelmä ja valaistusta koskeva suositus.Kontrastiherkkyys
Kontrasti
Valaistus
Kontrastiherkkyyden mittaaminen
Matalakontrastisten näöntarkkuustestien käyttö
Mittaus käyttäen 9.5M-symbolitauluja
Kontrastiherkkyyden normaalialue
Kontrastiherkkyysmuutosten tyypit
Matalampi näöntarkkuus saattaa merkitä parempaa näköä
Hiding Heidi -testi kommunikaationäön mittaamiseksi
Kontrastiherkkyys ja liikennenäkö

 


Cambridge
Low Contrast Gratings

Cambridge Low Contrast Gratings ei ole LEA testeihin kuuluva testi, mutta on ollut käytössäni alun alkaen eli vuosikymmeniä. Se toimii LEA GRATINGS-testin matalakontrastisena parina. Kumpikin testi on detektiotesti.

Testin mukana on ohjeet, jotka on tarkoitettu normaalinäköisten aikuisten keskeisen näön tutkimiseen. Kenttä on vain neljän asteen suuruinen 6 metrin etäisyydellä. Lapsia tutkittaessa testin on oltava lähempänä. Siksi olen tehnyt taulukon juovaston cpd arvoista eri etäisyyksillä, lähtien siitä, että yksi sykli on 2.54 cm.  57.2 cm etäisyydellä viivat vastaavat 0.4 cpd. Heikkonäköisten lasten mittauksia voidaan tehdä usealla etäisyydellä lähestyen lasta niin lähelle, että lapsi ei vielä erota pisteitä vaan vain viivoja.

Ainakin yhden testin mukana ei ole tullut tuloksien taulukoa, joten kopioin senkin tähän. Mittaus tehdään kutakin tulosta varten neljä kertaa peräkkäin. Viimeisten oikein nähtyjen sivujen numeroiden summaa vastaava luku = kontrastiherkkyys, löytyy tulostaulukosta. Eli:

jos tutkittavan oikean vastauksen sivu oli ensimmäisellä kerralla 7, sitten 8, sitten 9 ja 7,niin summa on 33. Sitä vastaava kontrastihrkkyys on 310.

 

[ Ohjesivu I Lasten näkötestit I LEA-näkötestistö ]

Viimeksi päivitetty